Husgruppsmaterial utifrån predikan den 3 oktober 2021.
(Fristående från det pågående temat.)

Läs Romarbrevet 12:1-2

Med avstamp i två versar i Romarbrevet predikade Mattias Martinsson om tillbedjan:

– Tillbedjan är identitet. Det handlar om vilka vi är. Eller rättare sagt om vem vi tillhör.
– Tillbedjan är någonting vi gör tillsammans över generationsgränserna. De unga och de gamla för mötas och lära av varandra. I tillbedjan.
– Lovsången samlar oss. Vi samlas inte för att sjunga. Men sången samlar oss.
– Tillbedjan är mer än sång. Tillbedjan är livet. Att frambära sig själv som ett levande offer.
– Vi tillber även när det har ett pris. När livet är tufft och sången knappt är mer än ett rop på hjälp.
– Sången och tillbedjan förvandlar oss. Vi låter oss förvandlas av Gud.

Det fanns mycket att ta fasta på i predikan, och även i de två verserna i Romarbrevet. Här kommer, utan inbördes ordning, två förslag på frågor att samtala om:

1) Samtala fritt om predikan
För er som hört predikan finns det mycket att ta fasta på:
– Vilket tänker du var det viktigaste eller bärande och mest centrala budskapet i det Mattias ville förmedla?
– Är det någon tanke från predikan som dröjer sig kvar hos dig?
– Fanns det något i Mattias sätt att tala om tillbedjan som känns attraktivt eller lockande? Som öppnade nya vyer eller kanske till och med överraskade dig?

 2) Samtala om verserna ovan utifrån de fyra frågor som Mattias tog upp i sim predikan
– Varför vädjar Paulus?
– Till vilka vädjar Paulus?
– Med vilken auktoritet vädjar Paulus?
– Vad vädjar Paulus om?

Tillbedjan
Möjligheterna ser olika ut i olika husgrupper. Men ta en stund av tillbedjan tillsammans på det sätt som passar er. Om det är att ni sjunger en stund tillsammans ackompanjerade av instrument eller a cappella, om det är att tillbe Gud högt tillsammans i tacksägelsebön, eller om det är att ta en stund i stillhet och inlyssnande, kanske med lovsång i bakgrunden.