Husgruppsmaterial utifrån predikan den 13 januari 2019.

Det är svårt att tänka sig en tillbedjan utan tårar. Tårar av glädje och tårar av sorg, men aldrig uppgivenhetens tårar. Det är tårar av tacksamhet och vördnad till honom som är värdig att bryta sigillet på bokrullen. Den som tillber ger sitt gensvar på vem han är och vad han gjort. Kristi härlighet vill tränga undan rädslan vi kan känna. Framför tronen och vid tillbedjan finns också en inbjudan. En inbjudan till dig och mig att ta emot Kristus i våra liv eller att bjuda in honom på nytt igen om varit på villovägar. Vi inbjuds också att komma till tacksamhetens källa. När vi förstår allt han gjort för oss kommer också tacksamheten och bubblar inom oss. Vi inbjuds också till att rikta våra blickar utåt till den här världen och det sammanhang vi finns i.

Läs Uppenbarelseboken 5:1-12

Frågor

Vad betyder det att bokrullens sigill ska brytas? Vad händer när de bryts? Vad är syftet?

Vad säger det oss att Jesus framställs som både ett lejon och ett lamm? Är det betydelsefullt att vi ser båda dessa karaktärer i Jesus? I så fall varför?

Vilken händer när en församling tillber och proklamerar Jesus som värdig, slaktad och med makt? Vad händer inom oss, hos människor i vår omgivning, i andevärlden?

Alla folk i alla världar. Kan mission börja på någon annan plats än i tillbedjan och förundran över honom som är? Hur tänker du kring vem han kallar och vilka som responderar på hans kallelse?

Övning

Låt någon i gruppen läsa texten från Uppenbarelseboken 5 högt och långsamt. De andra blundar och försöker se det Johannes beskriver.

Ta en stund tillsammans där ni tillber Jesus för den han är. Sitt ner i vördnad. Säg några meningar som uttrycker vem han är. Sjung någon lovsång. Be tillsammans vers 9 och vers 10.