Husgruppsmaterial utifrån predikan den 27/1 2019

Tillbedjan handlar inte om oss, det handlar om Gud. När vi möter tillbedjan i Bibeln kan det till formen se väldigt olika ut. Men nästan alltid handlar innehållet om att man beskriver vem Gud är. Det är inte ens alltid att det utrycks riktat mot Gud som ett ”du”. Det kan vara riktat till oss själva eller till världen som ett ”Han”. Ett exempel från Uppenbarelseboken 4:8:

”Helig, helig, helig
är Herren Gud, allhärskaren,
han som var och som är och som kommer.”

Ägna tiden ni har tillsammans som husgrupp åt att ”tillbe” på detta sättet. Genom att helt enkelt beskriva vem Gud är. Vem är Gud i sig själv? Vem är Gud för oss? Vad har Gud gjort?

Två olika förslag på upplägg för det (välj ett eller båda):

1) Gå ett varv där var och en får chansen att berätta för de andra om vem Gud är för dig personligen. Se det som din kärleksförklaring till Gud. Om du bara fick välja ut en egenskap hos Gud, eller något som Gud har gjort, som bäst uttrycker vad du älskar eller beundrar med Gud, vilken skulle det då vara? Berätta det för de andra.

2) Utforma det hela som en fri bönestund där ni mer som i popcornbön får uttrycka er kärleksförklaring rakt till Gud i ”du-form”. Utforma det gärna som en kärleksförklaring som ni skulle kunna göra till en annan människa. Där ni får säga rakt upp och ner till Gud varför han är värd er tillbedjan och vad ni uppskattar med honom. Pröva gärna både att fritt och kreativt sätta egna ord på detta, och att hämta inspiration från Bibelns ord för det.