Husgruppsmaterial utifrån predikan den 8 december 2019

Läs Lukas 1:5- 38

En ängel vid namn Gabriel kommer inom sex månader med två budskap från Gud. Först till prästen Sakarias och sedan till den unga flickan Maria. Det är ingen slump. De hänger ihop. Först ska Johannes födas, som ska få många att vända tillbaka till Herren. Sedan kommer Han, den högstes son, som ska härska i ett evigt rike som aldrig ska ta slut.

Sakarias bön har blivit hörd. Han och hans hustru har bett länge om att få ett barn. Nu har det gått så lång tid att han själv inte tror att det möjligt. Han blir stum därför att han inte tror. Maria däremot, som är en ung flicka, har inte bett Gud om att få ett barn. Hon får höra om Guds planer och får ett erbjudande om att bli havande. Det säger hon Ja till, trots att hon inte förstår hur det skall gå till. Hon säger ja, och låter undret ske.

Frågor

– Varför dröjer det så länge innan Gud svarar på Sakarias och Elisabets bön? Upplever du att Gud är sen att svara på bön? Vad händer med oss när vi får ett sent bönesvar, så sent att vi nästan tror att det är försent?
– Varför blir Sakarias stum och inte Maria när båda har samma invändning mot ängeln? Känner du till exempel på att Gud gett visshet eller stärkt tron genom lidande? Känner du till exempel på att Gud gett visshet eller stärkt tron genom drömmar och syner?
– Upplever du att Gud tvingar sig på Maria eller tycker du att han kommer med ett erbjudande? Har du sagt ja eller nej till något som du upplevt Gud kallat dig till? Är vi fria att tacka ja eller nej till Guds kallelse, och kan vi känna frid över vilket beslut vi än tar?

Övning

Be för varandra utifrån följande. Var och en är fri att berätta hur mycket eller lite den önskar:
– Jag har ett böneämne som jag längtar efter att Gud ska svara på, men det tar så lång tid.
– Jag vill ha en starkare tro på vad Gud ska göra, och är öppen för att bli stärkt antingen genom lidanden eller genom uppenbarelser.
– Jag brottas med något som jag tror att Gud vill med mitt liv. Jag vill säga ja till det, men är samtidigt lite rädd och tveksam.