Husgruppsmaterial utifrån predikan den 4 oktober 2020.

Läs: Predikan utgick från berättelsen om Josef i 1 Moseboken 37-50. Slå upp kapitel 37 och ta hjälp av rubrikerna och återberätta berättelsen tillsammans. Ett annat alternativ är att läsa berättelsen i en Barnens Bibel.

Samtal:
– Gå en runda där ni berättar om er familj. Kanske har ni full koll på varandra, men färska upp minnet genom att presentera era familjer för varandra.

Alla familjer har sitt
I predikan berättade Ellen om en terapeut som sagt: ”Alla familjer har sitt.” Med den formuleringen ville terapeuten försöka normalisera det som många tror att de är ensamma om. Nämligen att det bara skulle vara min eller hans eller hennes familj som är lite röriga och som har problem. Terapeuten hade en annan erfarenhet efter att ha suttit i samtal med hundratals personer. Alla familjer har sitt. Terapeuten berättade att det kan röra sig om spända relationer inom familjen, svärföräldrar som inte lyssnar, syskon som tar avstånd från varandra. Par som skriker och slänger i dörrar, eller par som inte rör vid varandra längre. Det kan handla om föräldrar som pressar sina barn till att prestera, högljudda bråk, arvstvister, sjukdom, missbruk, lögner, skam och knepiga släktningar. Det finns familjer för allt. Alla familjer har sitt. Till och med den kristna kärnfamiljen har sitt.

Fråga:
– Tycker ni att den beskrivningen stämmer? Stämmer det överens med din erfarenhet?

Sluta söka efter den perfekta familjen:
Josef var fullt medveten om sin familjs problem. Han var medveten om pappans favorisering, brödernas avundsjuka och svek, han var medveten om lögner och förtal. Men Josef hade fått den livsviktiga insikten att det inte var hans uppdrag att rädda och lappa ihop familjen. Det skulle Gud göra. Vi frestas ibland att tro att det är vi som ska styra upp, ordna fram och organisera perfekta familjer. Att det är mitt ansvar att se till att min familj är felfri. Men alla som försökt sträva efter en perfekt familj vet att det inte finns några sådana.
Du kommer få leta i världens alla hörn i ditt sökande efter den perfekta familjen. Dagens bibelberättelse talar om att söka två andra saker istället: Sök försoning och sök Gud istället för att söka en efter en perfekt familj. Var en försoningssökare och en Gudssökare för din familj!

Frågor:
– Upplever ni att det finns en förväntan, särskilt i kristna sammanhang att ha just en perfekt familj? Om ja, vad lägger ni i begreppet ”perfekt”?
– Ibland när vi talar om försoning, kan det vara lätt att föra tankarna till större konflikter och mer djupgående problem, men att söka försoning är en inställning att praktisera även i mindre vardagskonflikter. Ha ett samtal i gruppen om att söka försoning i sina nära relationer. Är det svårt? Är det lätt?

Övning
Avsluta husgruppsträffen med att be för era familjer. Ett förslag är att varje person ber högt för sin familj. Avsluta bönen med ett ”amen” och så stämmer övriga i gruppen genom att också säga ”amen”