Husgruppsmaterial utifrån predikan den 3 november 2019

Läs 1 Joh 4:16-21; Joh 10:11-30

Kort sammanfattning av predikans budskap

Vi talar om rädsla under november månad. Alla människor upplever rädsla och oro. Det finns mycket att vara rädd för. Rädsla kan vara konstruktiv –  den hjälper oss att inte ta onödiga risker – men oftare är den irrationell och förlamande, den paralyserar våra händer. Vad ska vi göra av vår rädsla och vad gör rädslan med oss?

Johannes gör i sitt brev kärleken till rädslans motsats: det är kärlek snarare än hot om straff som kan öppna till nya möjligheter. Rädsla gör att vi håller hårt i det vi ser som vårt eget och därmed riskerar vi att förlora både vår egen och andras frihet. Slutna händer kan inte ta emot.

Jesus ger oss ett annat exempel som den gode herden som ger sitt liv för sina får – och han får det tillbaka. Han öppnar sin hand och vi kan få leva i den och då själva kunna leva med öppna händer – beredda både att ta emot och ge vidare.

Frågor för samtal

– Rädsla rymmer hela spektrat från skräck till långsamt malande oro. Vad är det som skiljer den ”konstruktiva” rädslan från den destruktiva och förlamande?
– Vad är det att befinna sig i Guds öppna hand? Hur påverkar det våra tankar om oss själva och våra liv? Om andra?
– I predikan används både bilden av öppna/slutna händer och öppna/stängda dörrar. Finns det andra bilder för rädsla och frihet från rädsla som är till hjälp för att uttrycka era erfarenheter?

Övning (med anknytning till det som var predikans avslutning):

– Sträck fram era händer, handflatorna upp. Titta på dem
– Fundera över vad du är tacksam för, vilka gåvor som har lagts i dina händer. Dela något av detta med varandra.
– Fundera över om det är något du har hållit hårt i som Gud kallar dig att släppa taget om, så att du istället kan öppna händerna och ta emot. Dela något av detta med varandra.