Husgruppsmaterial utifrån predikan den 24 november 2019

Läs Matteus 24:1-31 och Uppenbarelseboken 21:1-5

Kan man tro att framtiden blir ljus eller ska man känna rädsla? Det beror nog på. Den bild Jesus målar upp stämmer väl med hur det ser ut i vår värld idag. Dessutom får klimathot och psykisk ohälsa många att se mörkt på framtiden. Samtidigt har Jesus lovat vara med oss alla dagar till tidens slut, och dessutom gett oss hjälparen, den helige Anden.

En dag i framtiden kommer det dock att bli fullständigt ljus. När Jesus kommer tillbaka till jorden då ska det bli en ny himmel och en ny jord. Då ska han göra allting nytt. Det blir ingen död, ingen sorg, ingen klagan och ingen smärta längre. Det blir helt fantastiskt; så overkligt att vi kan ha svårt att ta in det. Därför slås det fast tydligt ”skriv ty dessa ord är trovärdiga o sanna”. Så i närtid kan framtiden kännas mörk och dyster, men i det långa perspektivet så är framtiden bara ljus.

Frågor:

Känner du rädsla inför framtiden? På vilka områden känns det svårast i så fall? Påverkar detta din vardag?

”Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut?” Tror du att vi lever i yttersta tiden? Ser du tecken i tiden som tyder på att det är så eller är det inget nytt under solen?

Ska kristna kämpa för miljön? Hur viktig är klimatfrågan för en församling?

Vad tänker du om Jesu återkomst? Är det något du ser fram emot eller något som skrämmer dig? Motivera ditt svar.

Längtar du till himlen? Är det fel att längta till himlen – flyr man från livet här och nu eller hämtar man kraft i det fantastiska? Tror du att himlen är i skyarna eller jordnära på en ny jord?

Övning

Skriv ner på en lapp var och en vad ni fruktar inför framtiden samt vad ni längtar efter ska ske. Be för varandra och varandras framtid.