Husgruppsmaterial utifrån predikan den 8 november 2020.

Läs: Efesierbrevet 5:21-33

Underordna er varandra i vördnad för Kristus (v. 21) Underordning är inget populärt ord idag, men kan faktiskt vara vackert. Det handlar om att lyfta fram den andra istället för att hävda sin rätt. Om en frivillig underordning genomsyrar en relation, finns goda förutsättningar för kärleken att växa. Om båda vill hävda sin rätt är risken stor att kärleken kvävs.

Paulus säger att vi ska göra detta i vördnad för Kristus. Att lyfta sin motpart är lärjungaskap. Det är något man gör för inte bara för sin partner, utan också för Jesus. Om Jesus vill det, kan vi utgå från att det också är bäst för oss. Att underordna sig varandra är inget nederlag. Det är härligt, glädjefyllt och harmoniskt.

Ni hustrur, underordna er era män så som ni underordnar er Herren. (v. 22) Kvinnan ska underordna sig sin man, som också är beredd att underordna sig. Det finns alltså en ödmjukande och kärleksfull inställning till varandra från båda parter från början. Det handlar inte om makt.

Kvinnan ska underordna sig som hon underordnar sig Jesus. Det betyder att man värdesätter sin man, ”respekterar honom” skriver Paulus i v. 33. Frukten av det blir att hon kan räkna med beskydd. Man väljer inte en partner för att dominera utan för att få hjälp, för att hjälpas åt och bli starkare tillsammans.

Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. (v. 25) Jesus kunde fått livets alla rikedomar, men han offrade allt. Han gav också sitt liv. Så mycket ska mannen älska sin fru. Hon ska vara det viktigaste i hans liv. Han ska offra saker för henne. Han ska ge upp saker för henne. Att älska är inget man gör när man känner för det. Det är något man bestämmer sig för. Det är hon, bara hon som gäller, ingen annan. Vilken kvinna skulle inte vilja underordna sig en man som älskar som Jesus?

Till sist. Det som genomsyrar texten är att vi ska göra det för Herren: ”Jag vill detta för att du Jesus vill.”Jesus framställs som drivkraften. Här finns alltså välsignelser att få. Men om den ene partnern inte vill eller fullföljer sin del av avtalet? Ja, då behöver man prata om det. Om man ändå inte når fram måste man ta hjälp av någon för att samtala om problemet. Här behövs vi som församling. Vi får hjälpa varandra och ta hjälp av andra och bära varandras bördor.

Frågor att samtala kring: se materialet Goda relationer