Husgruppsmaterial utifrån predikan den 6 september 2020.

Predikan handlade om uttåget ur Egypten. Tre saker lyftes fram som Israels folk var med om, och där det finns likheter med våra liv på väg hem till Gud.

Läs: Andra Moseboken 3:7-8
Vi går tillbaka ungefär 3 400 år i tiden. Guds folk befinner sig i fångenskap i Egypten. Den har varat i 400 år. De är slavar under Farao och längtar efter befrielse. Folket lider och klagar och Gud hör deras rop. Han ska befria folket från Farao och ta dem tillbaka till sitt land igen. Han utser Mose till uppdraget. Men kampen skulle bli hård. Farao vägrar att släppa folket och det krävs tio plågor för att han till slut ska släppa dem.

Innan en människa blir frälst, kan det vara en stor kamp i dennes liv. Att lämna det gamla livet är inte alltid enkelt. Det kan möta på motstånd. Mörkret har makten hos många. Det kan vara olika slag av beroenden, men också tankar som säger ”Vad skulle folk säga om dig om du blev kristen?” eller ”Förlorar jag min frihet?” Det finns en motståndare som plågar oss just där vi är som svagast.

Läs: Fjärde Moseboken 4:5
Vandringen till det nya landet blir inte så enkel som folket tänkt sig. Det fattas mat och vatten. Det uppstår konflikter. De utsätts för faror. De tvivlar och klagar på Gud. Vägen hem blev en ökenvandring – i 40 år!

Livet som kristen kan också kännas som en ökenvandring. Det är prövningar, konflikter, uteblivna bönesvar. Man brister i kärlek till människor och gör misstag. Vandringen som kristen har dock en stor skillnad. Vi har Jesus med oss som vår vän och vi har den helige Ande, som ger oss styrka, mod och kraft.

Läs: Josua 1:1-3
Även om det tog lång tid, kom Israels folk fram till slut. En dag är vi också framme eller hemma. Jesus säger att det finns många rum i hans faders hus. Han bereder plats för dig och mig. Kommer Jesus säga ditt namn och sedan ”Här är ditt rum. Här ska du bo. Sen har du tillgång till allt annat här också?” Det är guld på gatorna, allt är rent och fint och inga krämpor och sjukdomar finns. Ja så står det faktiskt i Bibeln. Vi har ett hem hos Gud för evigt. Därför är det värt att bryta upp och värt att vandra i öknen.

Frågor:
– Berätta hur du blev en kristen. Var det ett lätt eller svårt beslut? Tog det tid eller gick det fort? Fanns det något motstånd?
– Vad tror du hindrar människor idag från att ta emot Jesus i sina liv?
– Tycker du att livet som kristen ibland är som en ökenvandring? Vad blir lättare och vad blir svårare för den som är kristen i livet?
– Vad tänker du om himlen? Känner du dig säker på att komma dit eller kan du tvivla? Vad tror du Jesus menar när han säger att det finns många rum? (Joh 14:2)

Övning:
Under hösten när ni i era husgrupper besöker varandras hem, så be om Guds välsignelse och frid i just det hemmet. Gå gärna runt i huset/lägenheten och be in Guds frid. Be om beskydd och be om att det ska få vara ett öppet hem med kärleksfull atmosfär.