Husgruppsmaterial utifrån predikan den 22 september 2019

Läs Johannes 1:1-3, 2:22 samt Apg 9:4-5

Johannes beskriver Jesus som Ordet. Paulus skriver i Kolosserbrevet 1 att Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden. När Gud talar skapar han världen. Han gör det genom sin son. Inte Jesus i en människokropp men som son till sin Far. Jesus är Ordet som skapar den här världen.

Skriften var en auktoritet för Jesus. Han kunde den och han levde efter den. Vid en del tillfällen ställer han sig till och med över den. ”Ni har hört att det blev sagt: . . . Men jag säger er.” Hans ord väger tyngre. Vem kan säga så? Bara den som är Ordet – Guds ord själv. Vi lever i ett flöde idag av en mängd röster. Vi fullkomligt bombarderas av åsikter, tyckande och tänkanden i böcker, internet, film, media. Ord, ord, ord. Men vad är vår yttersta källa? Vad bygger vi våra liv på? När vi säger att Jesus är Ordet säger vi också att Bibeln, hela Bibeln, är Guds ord som vi vill följa.

Ordet betyder inte bara något skrivet. Ordet eller orden kan ju också talas och höras. När Jesus lämnat jorden och farit upp till himlen talade han med Paulus. När vi ber, vem talar vi med då? Det kanske kan verka märkligt att säga Jesus i sin bön, men vår tro är ju att Jesus inte är död utan att han uppstått och lever idag. Att han är det levande Ordet som talar in i våra liv.

Frågor

– I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. (1 Mos 1:1) I begynnelsen var Ordet, (Joh 1:1) Vem skapade världen? Vad betyder det att ”Gud sa och det blev till”? Vad betyder det att Johannes beskriver Jesus som Ordet?
– Att Jesus är Ordet betyder det att Jesus är Bibeln? Kan även breven räknas som Ordet?
– Vad innebär det att läsa Gamla Testamentet genom Jesus? På vilket sätt har Jesus bekräftat respektive förändrat Gamla Testamentet?
– Har du hört Ordet tala in i ditt liv? Är det Jesus vi talar med när vi ber?

Övning: 

Läs Joh 1:1-18 och byt ut ordet Ordet mot Jesus. Vad får ni för tankar när ni läser det så?