Husgruppsmaterial utifrån predikan den 2 juni 2019

Läs Apostlagärningarna 1:6-12

Lärjungarna har efter Jesu död och uppståndelse nu upplevt honom levande i fyrtio dagar. De tror att han ska bli kung, men i stället lämnar han dem kvar och far upp till himlen. De får löften om att få den helige Ande, och att han ska komma tillbaka på samma sätt som han farit iväg. Jesu återkomst har varit en stor drivkraft för kristna när det gäller att missionera. Vår församling bildades bland annat av den anledningen. Genom historien har dock Jesu återkomst ofta framställts som ett hot och inte som ett glädjande löfte.

Vår värld idag står inför stora utmaningar och många människor kan känna oro och vilsenhet. Hur ska vi se på krigshot, klimathot och kärlekslöshet? Finns det någon tro på framtiden? Jesus är Kungars kung. Han har makten och har inte övergett oss. Han ska komma tillbaka i triumf och etablera sitt eviga rike.

Detta löfte som de två männen i vita kläder hade till lärjungarna gäller än i dag. Uppdraget som Jesus ger att vittna om honom till jordens yttersta gräns, gäller även oss. Vi kan, som det står i församlingens vision, ge vidare Guds ord till människor idag som behöver höra om Jesus.

Frågor:

”Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.” (v11)
  – Jesu återkomst var förr i frikyrkorna ett stort och viktigt tema. Idag är det nästan helt tyst. Varför tror du att det är så?
– Ökar viljan att missionera och evangelisera om man lever i tron att Jesus kommer tillbaka snart? Är det bra eller dåligt i sånt fall?
– Vilken betydelse har Jesu återkomst för dig personligen?
– Möter ni människor som ser dystert på framtiden? Tycker ni att Jesus känns som ett relevant svar att ge till dem? Varför eller varför inte i sånt fall?

Övning: 

Jesus säger att vi ska vittna om honom. Finns det någon eller några personer som ni i er grupp skulle vilja ”Ge vidare Guds ord” till? Be över detta. Ge exempelvis som gåva ett Nya Testamente, gärna tillsammans med exempelvis Sebastian Staksets bok ”Bara ljuset kan besegra mörkret.”