Husgruppsmaterial utifrån predikan den 9 juni 2019

Läs Apostlagärningarna 2:1-12.

Pingstdagen firades i Gamla Testamentet till minne av att Mose tog emot de tio budorden. Denna första pingst efter Jesu uppståndelse och himmelsfärd skulle bli annorlunda. Nu skulle ordet inte vara skrivet i sten utan talas från hjärtan. Lärjungarna fylldes med helig Ande och började tala språk som var okända för dem. Ditresta människor från olika håll förstod däremot vad som sades. De kände igen sina modersmål. Den helige Ande gavs sedan som gåva till alla som omvände sig och döptes, nästan 3 000 människor.

Den helige Ande kallas av Jesus för Hjälparen. Anden ges personligt till var och en, och till församlingen. Det är en hjälpare som behövs. I Jesaja 61:1-3 ser vi att Anden kommer med tillsammans med uppdrag: att trösta dem som sörjer, att förkunna frihet för de fångna och att komma med ett glädjebud om Guds rike. Församlingen ska växa. Den ska expandera. Därför behöver vi den helige Ande. Vi ska inte ha ett halvfullt mått av Anden utan bli helt uppfyllda av Anden.

Frågor:

”Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål,” (v. 4)

– Är det möjligt idag för alla kristna att tala andra befintliga språk med den helige Andes hjälp? Var händelsen i Jerusalem unik eller kan vi be om den idag? Hur skulle Örebroarna reagera om det hände här?

– På vilket sätt märker du mest den helige Ande – hjälparen i ditt liv? Ber du om att få bli uppfylld av Anden?

– Vad tänker du är mest riktigt när det gäller uppfyllelse av Anden: 1) Det handlar om andlig uppbyggnad för församlingen. 2) Det handlar om utbredning av Guds rike.

– Vad behövs för att förlösa Andens yttringar tydligare i Filadelfia? Är det något vi kan bestämma eller som Herren låter ske utan våra önskningar?

Övning: 

Be för var och en i husgruppen om att ni ska få uppleva mer av den helige Andes kraft – hjälparen i era liv. Sök gärna profetiska hälsningar till var och en eller be specifikt om det finns någon nådegåva som någon önskar.