Husgruppsmaterial utifrån predikan den 5 januari 2020

Läs 2 Kungaboken 5:1-19

Bönetemat för januari månad är HELANDE och HOPP. Temat är något som EFK s missionsdirektorer Linalie Newman och Ingemar Fors lanserat och som Torpkonferensen haft. Vi vill också ha detta i fokus. I dagens text möter vi arameern Naaman, en fiende till Israels folk. Hanblir befriad från sin spetälska genom att doppa sig sju gånger i floden Jordan. Gud använder en ung slavflicka från Israel till att låta krigsherren Naaman få vetskap om att han kan bli botad genom profeten Elisha i Israel. När han kommer fram till Elishas hus får han bud om att han ska bege sig till floden. Naaman blir arg för det var inte så här han trodde att undret skulle ske.

Men han åker dit och doppar sig och blir frisk. Han blir tacksam och vill ge stora gåvor till Elisha men denne vägrar ta emot någonting. Istället tar Naaman med sig jord från Israel så att han kan bygga ett offeraltare i sitt land till den ende sanne Guden och tillbe honom där. Han tillber nu bara Israels Gud och han visar också för andra genom sitt offeraltare vem det är han tillber.

Frågor:

– Bär du på en längtan efter att få se mer av Guds under och tecken mitt ibland oss eller har du en viss reservation eftersom du kanske har negativa erfarenheter som väckt frågor?
– Varför bli Naaman av alla människor helad från sin spetälska? Tycker du att det är svårt att förstår varför vissa blir helade och inte andra? Ser du problem med det eller ser du möjligheter?
– Vad kan det finnas för poäng i att ett Guds under sker på ett sätt som vi inte räknar med? Hur viktigt var det för Naaman att undret inte skedde som han hade trott? Har du varit med om att helande skett på ett ovanligt sätt?

– Leder ett helande alltid till frälsning? Kan ett helande leda till att flera människor runt den helade börjar att tro? Tror du att fler skulle bli kristna om fler under och tecken skedde i Jesu namn?

Övning

Samtala om det finns något under ni skulle vilja se hända i er närhet. Gör ett nyårslöfte. Bestäm er för att som husgrupp konkret be för detta varje gång ni möts under detta år.