Husgruppsmaterial utifrån predikan den 2 september

Läs 1 Mos 1:1-2:4. och Upp 2:1-7.

Dessa två texter ger oss Bibelns början och slut. Och det vi kan läsa är att det börjar bra och det slutar bra. Men däremellan, är det oviktiga kapitel? Nej vi skulle nog säga att det är där mycket av det viktigaste finns, berättelsen om Guds folk, om Jesus Kristus, och om Guds plan för rädda hela skapelsen tillbaka till sig.

Följande frågor kan fungera som underlag för samtal:

Gud skapade inte bara något i begynnelsen och sen var det klart. Han fortsätter hela tiden att forma och skapa nytt, och vi som tillhör honom är kallade att samarbeta med det nya Gud gör, inte motarbeta det. Hur kan ett sådant samarbete med Gud se ut praktiskt? Vad får det för konsekvenser om vi tänker att Gud inte övergett sin skapelse utan ständigt fortsätter skapa i den? Påverkar det hur vi ser på den? Och hur vi interagerar med den?

Ibland har det ställts upp ett motsatsförhållande mellan att rädda sälar eller att rädda själar. Att det kristna livet antingen handlar om att fokusera på människors omvändelse, eller att ta hand om naturen och miljön. Vad tror ni att en sådan missuppfattning bygger på? Varför hamnar dessa i kontrast till varandra?

Miljöhoten är ett faktum och den samlade bilden är att jordens tillstånd är allvarligt. Vad innebär det för oss som kyrka? Vad blir vår roll när det gäller miljömedvetenhet och skapelseomsorg? Finns det något i församlingens liv som vi borde ändra eller utveckla för att tydligare vittna om att vi tar skapelsens tillstånd på allvar?

Fundera kring om ni som grupp kan anta en utmaning eller ett löfte som ni tillsammans gör för att vårda Guds skapelse? Till exempel: Gemensamt hyra en släpkärra och samla ihop gruppens grovsopor. Försöka ha en helt bilfri dag i veckan. Göra husgruppens fika/mat/mackor helt vegetariskt. Bara bjuda på fairtrade kaffe och te.