Husgruppsmaterial utifrån predikan den 13 oktober 2019

Läs Daniels bok 7:13-14

I Daniels profetiska dröm ser han en människoson på himlens skyar. När Jesus talar om sig själv kallar han sig för människosonen. Han ser sig själv som den som ska komma. Det var svårt för Jesus att säga att han var Guds son, eftersom han då skulle häda och bli dödad för tidigt. Han skulle visserligen dö, men hade uppdraget att verka en tid innan dess. Människosonen är därför ett dolt begrepp för folk i hans tid, eftersom de inte kopplade ihop Messias med människosonen. För oss är det däremot tydligt. Vi tror att Jesus är Messias som har kommit men också människosonen som ska komma tillbaka till jorden.

Det är Jesus som ska komma tillbaka till jorden. Inte Budda, Mohammed eller någon hinduisk människogud. Det är Jesus. Detta var stort och viktigt förut i vår församlings historia. Det var en viktig anledning till att församlingen bildades och började missionera. Det är Jesus som fått makten, äran och riket Det finns ingen annan som är större. Han har makten. Han ska äras och han har riket som består. Vad finns kvar? Vad finns mer? Vad finns utanför detta? Svar: Ingenting. Jesus har fått allt. Alla försök att tona ner Jesus i den kristna tron leder oss fel. Alla folk ska bekänna honom som Herre. Hans välde och hans rike kommer aldrig förstöras och det kommer att bestå för evigt.

Frågor

– Varför kallar Jesus sig för människosonen så ofta som han gör? (Han säger det om sig själv hela 78 gånger i evangelierna.)
– I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Talar vi för lite om Jesu återkomst idag? Tycker du att det är en viktig undervisning som behöver betonas?
– Vad betyder meningen Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom för de verksamheter vi har och allt vi gör som församling?
– Vad betyder meningen Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom för hur vi tänker mission och evangelisation?
– Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Hur präglar detta ditt liv i vardagen? Om detta hopp inte fanns hur skulle ditt liv se ut då?

Övning

Läs var och en Daniel 7:13-14. Matteus 24:29-36, 1 Thess 4:15-18, 1 Kor 15:50-57. Uppenbarelseboken 1:7-8. Samtala och jämför texterna. Vad ser ni för likheter. Vad förstärks? Vad bekräftas?