Husgruppsmaterial utifrån predikan den 5 maj 2019

Jesus undervisar om förlåtelse. I bönen Fader Vår säger Jesus Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. (Matteus 6:12) Jesus lär sina lärjungar och oss att be är en villkorad förlåtelse. Vi ska be om Guds förlåtelse över våra liv på samma sätt som vi förlåter dem som har skuld till oss. Om vi inte förlåter personer som har gjort fel mot oss, då ber vi Gud att inte förlåta.

Då kom Petrus fram till honom och sade: ”Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?”  Jesus svarade: ”Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger. (Matteus 18:21-22) Förlåtelse och försoning är inte alltid en enkel sak. Man kan verkligen förstå Petrus fråga här. Anledningen till att han frågar är att Jesus just sagt att om en broder gjort orätt, ska man ställa honom till svars i enrum. Lyssnar han så har man vunnit tillbaka honom. Vägrar han, ska man ta med sig två eller tre vittnen. Om han ändå vägrar måste man tala om det i hela församlingen. Och hjälper inte det då kan betrakta honom som en hedning eller tullindrivare. Förlåtelse är inte lättvindigt. Det kostar, det kräver. Förlåtelse börjar inte alltid med att den utsatte ger förlåtelse. Det kan börja med konfrontation.

Jesus sade: ”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör.” De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. (Lukas 23:34) Det finns tillfällen när försoning mellan två parter inte fungerar. Människor kanske har dött. Någon vägrar att mötas. Någon förstår verkligen inte att man gjort fel. Hur gör man då? Här ser vi att förlåtelse mellan Jesus och människor är omöjligt. Miljön är hatisk, avståndet stort, tiden knapp. Men Jesus förlåter dem – inför Gud.

Frågor:

Vad är viktigt för att en förlåtelse ska kännas äkta och fungera?

Finns det saker som är oförlåtliga eller är allting möjligt att förlåta?

Hur viktigt är det att förlåtelse börjar i bön? Hur mycket klarar vi i egen kraft? Hur mycket klarar vi med Guds hjälp?

Vad blir konsekvenserna för oss om vi inte förlåter? Vad blir konsekvenserna för oss om vi inte får förlåtelse?

Vad är det för skillnad respektive likheter mellan att förlåta människor inför dem och att förlåta människor inför Gud?

Kan någon förlåta mer än Jesu gjorde? Hur viktigt tycker du att det är att se Jesus förlåta sina egna bödlar? Kan du eller vill du lyda Jesus här?

Övning: 

Be tyst var och en tillsammans och be honom visa er någon person eller sammanhang där det finns oförlåtenhet. Resonera om situationen i er grupp. Det kan handla om er men också om andra. Ni får men måste inte avslöja namn och andra saker som kan kännas privata.

Be och hjälp varandra till råd. Kan man göra något för att börja närma sig en uppluckring och försoning här.

Be tillsammans om att Gud ska vara med i det ni beslutat.