Samtalsunderlag för husgrupper under aug-sep 2022

”Alla ska känna mig” lovar Gud, som en frukt av det nya förbundet (Jer 31:31-34). Det tillhör de hisnande storheterna i tron på Jesus Kristus, att vi lär känna Gud: Fadern, Sonen och den helige Ande. Evangeliets erbjudande och löfte är: KOM och lär känna mig och låt mig få lära känna er (Jak 4:8). Jesus uttrycker det i sin bön till Fadern ”Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus” (Joh 17:3) och Johannes skriver att ingen har någonsin sett Gud men Sonen har gjort honom känd (Joh 1:18). Även om vi känner honom, finns det alltid utrymme för djupare kännedom. ”Lära känna” talar om en relation som hela tiden kan växa och mogna.

Här är några exempel på vad man kan utgå från i samtalen:

  • Bibeltexterna för periodens predikningar hämtas huvudsakligen från Jesus avskedstal, Joh 14-17. Vi kan läsa från det här talet (eller göra en gemensam avgränsning till ett visst avsnitt) och berätta för varandra vilka iakttagelser vi gör, vad som uppmuntrar och utmanar oss, vilka insikter vi får eller vilka frågor som väcks.
  • Är det något från senaste söndagens predikan som vi vill samtala om?
  • Hur reagerar vi spontant på uppmaningen ”Lär känna Gud!”?
  • Vilken bild av det kristna livet ger vi när det beskrivs som att känna Gud?
  • Har vi egna erfarenheter av vad som hjälpt oss att lära känna Gud – och vad som hindrat oss att lära känna honom?
  • Vad blir skillnaden i praktiken mellan att uppleva tron som att känna Gud i en personlig relation till honom, i jämförelse med att ha vissa övertygelser om Gud?