Husgruppsmaterial utifrån predikan den 19 januari 2020

Läs Luk 8:40-56

I texten får vi först möta Jairos. Han kommer fram till Jesus och ber honom att komma med hem och hela hans enda dotter, som är allvarligt sjuk. Jesus slår följe med Jairos när något oväntat inträffar. Plötsligt märker Jesus att det gått ut kraft från honom och han stannar upp för att ta reda på vem det var som nuddat honom. Den som vidrört Jesus var en kvinna, som lidit av blödningar i 12 år. På grund av sina blödningar var hon enligt den judiska lagen oren. En oren skulle hållas bortom gemenskapen, och skulle absolut inte vidröra en annan människa. Men i sin desperation har hon tagits sig fram till Jesus och i smyg vidrört hans manteltofs. Hon blir genast fysiskt helad, men Jesus vet att hon också behöver ett inre helande. Hon behöver bli fri från den identitet som hon burit under så många år. Jesus helar henne från stämpeln som oren och utstött genom att kalla henne för ”min dotter”.

Efter helandeundret med kvinnan, kan vi läsa om hur Jesus rör vid Jairos döda dotter och hon får liv. Döda kroppar var även det något som ansågs orent, och som en jude inte skulle röra vid.

Texten ger oss alltså två exempel på helande, och två exempel på hur Jesus vidrör människor till helade och befrielse.

Frågor

Det första den här texten talar om, är att Jesus inte nöjer sig med de identiteter som vi gett oss själva, eller som andra lagt på oss. Människor runt Jesus kunde säga att tullindrivare är på det här sättet och prostituerade är på det här sättet. Men Jesus låter aldrig andras ord om en människa påverka hur han möter dem. Kvinnan som var en oren, en utstött, närmade sig Jesus, djupt påverkad av den pålagda identiteten. Men Jesus i sin tur närmar sig henne på ett helt annat sätt. Jesus ser alltid bortom beskrivningar och benämningar som inte är samstämmiga med Guds sanningar om oss, och han är därför alltid väldigt angelägen om upprätta människor, till en sann identitet, rotad i honom själv.

– Vad anser du är de viktigaste beståndsdelarna i din identitet? Har du erfarenhet av att människor bemött dig på ett annat sätt under perioder av sjukdom och lidande? Vad innebär det att ha sin identitet förankrad i Kristus?

Det andra den här texten talar om, och som Bibelns helandeberättelser överlag lär oss, är att Jesus inte visar några tecken på rädsla inför sjukdom och lidande. Tvärtom söker han upp de sjuka och utstötta och har gemenskap med dem som gemenskapen stött ut: blinda, fattiga, prostituerade, spetälska, handikappade, tullindrivare. Jesus har inte gemenskap med människor på avstånd, utan gång på gång kan vi läsa hur han kommer nära människor, genom att besöka deras hem, äta tillsammans med dem och oftast rör han fysiskt vid en människa i samband med att han helar och befriar.

– Finns det grupper i samhället och/eller i kyrkan idag som vi tagit avstånd från? Vad beror ett sådant avståndstagande på? Hur kan vi som församling bli mer jesuslika när det gäller bemötandet och upprättande av sjuka och utstötta?

Det tredje som den här texten belyser är att Jesus har tid. Trots att Jesus är på väg mot den sjuka flickan, så stannar han upp och möter kvinnan. Ja flickan hinner till och med dö under tiden som Jesus står och samtalar med kvinnan. Men det finns ingen stress hos Jesus.

Kanske du tänker: ”Inte ska väl jag. Det finns ju den och den som har större behov.” Är det inte så kvinnan också agerar? Hon tror att det ska vara ett snabbt, anonymt möte, en envägskommunikation. Men hon får snabbt lära sig att det inte är så Jesus engagerar sig i dem han möter. Det är aldrig bara ett snabbt möte och sen ska han hasta vidare. Han har tid för dig.

– Känner du att Gud har tid för dig och dina behov? Eller känner du att han ofta svarar på andras böner men inte på dina? Vilka områden i ditt liv skulle du vilja att Jesus kom med helande och hopp till? Dela er längtan med varandra.

Övning

Dela ut lappar och skriv namnen på människor som du vet kämpar med sjukdom. Samla lapparna i en skål och läs sedan upp en lapp i taget, till exempel utifrån bönen: Jesus kom med helande och hopp till NAMN. Och så svarar övriga i gruppen ”Amen”. Be en kort bön för varje namn.