Klimatförändringar och naturkatastrofer.
Krig och väpnade konflikter.
Ökad kriminalitet och rekordmånga skjutningar.

Detta är vad nyheterna rapporterar om och som på många sätt beskriver den värld vi lever i just nu. Vad gör detta med oss och hur ska vi som kristna och som kyrka förhålla oss till det som händer?

Under tre söndagar i november månad vill vi att förkunnelsen skulle få lysa kristushopp!

Mitt i känslor av hopplöshet och uppgivenhet, rädsla och oro, hat och hämnd är vår bön att Jesus skulle få fylla oss med sin frid, sitt hopp och sin kärlek till den här världen. Att han skulle ingjuta mod i oss att leva på ett sätt som tjänar vår kallelse: att vårda skapelsen, verka för fred och besegra det onda med det goda. Bibeln ger oss inte enkla svar och omedelbara lösningar på alla världens problem. Men vi bjuds in att bli en del av det goda Gud vill och gör, och ger oss löften om att kristushoppet bär oss genom allt.

Nedan finns ett samtalsunderlag att använda i husgrupper som knyter an till respektive söndag och tema i november.

Klimatet och Kristushoppet
(Bert Ingelsten, 6 nov)

 1. Dela med varandra: vad handlade söndagens predikan om och var det något speciellt som fastnade hos er?
 2. Vad händer i oss när vi nås av nyheterna om klimatförändringar och katastrofer? Känner vi oro, rädsla, ilska, sorg, förlamning, besvikelse eller uppgivenhet?
 3. Vad är kristushoppet i en tid som denna?
 4. 1 Mos 2:15 – Finns det vissa livsmönster vi behöver släppa taget om för att värna och vårda skapelsen? Dela gärna med varandra i gruppen om vad ni gör nu och om det finns ytterligare saker som kan göras för att rent praktiskt och konkret älska Guds skapelse.
 5. Kol 1:15–20 – Vad säger detta bibelstycke om Gud och hans skapelse?                                                                        

Kriget och Kristushoppet
(Åsa Molin, 13 nov)

 1. Dela med varandra: vad handlade söndagens predikan om och var det något speciellt som fastnade hos er? Texten var Luk 24:47-53 Vad tänker ni om denna händelse? Hur tror ni lärjungen som högg av örat reagerade när Jesus läkte örat? Översteprästerna och officerarna, hur reagerade de?
 2. Vad händer i oss när vi nås av nyheterna om krig och konflikter? Känner vi oro, rädsla, ilska, sorg, förlamning, besvikelse, eller uppgivenhet?
 3. Vad är kristushoppet i en tid som denna?
 4. Hur kan vi som kristna och som kyrka vara med och verka för fred? Hur kan vi finna vila och förtröstan i bönen och tron och samtidigt inte bli passiva?
 5. Samtala om begreppen fred/försoning/enhet och hur de kan ta sig i uttryck rent praktiskt och konkret i vår vardag, församling och värld.

Kriminaliteten och Kristushoppet
(Ellen Hemström, 20 nov)

 1. Dela med varandra: vad handlade söndagens predikan om och var det något speciellt som fastnade hos er?
 2. Vad händer i oss när vi nås av nyheterna om kriminalitet och rekordmånga skjutningar? Känner vi oro, rädsla, ilska, sorg, förlamning, besvikelse, eller uppgivenhet?
 3. Vad är kristushoppet i en tid som denna?
 4. Hur kan vi möta människor generöst, kärleksfullt och välkommande i stället för att vara misstänksamma och känna hat eller hämndlystring?
 5. Rom 12:9–21– Läs och samtala kring denna text. Vad vill den säga oss om Gud, om oss själva och om andra?