Husgruppsmaterial utifrån predikan den 31 januari 2021.

Under lång tid har januari varit en bönemånad i Filadelfia. Så även 2021, och i år är temat ”Gå bedjande fram”. Citatet är från Jeremia 31:9 ”Men jag ska leda dem där de går bedjande fram.” Det vi särskilt vill lyfta denna månad är att bön och handling kan bli ett. Den som ber och handlar kommer att få se och uppleva vad Gud kan göra.

Läs Josua 3:1-17

Bakgrund
Mose, som var folket stora ledare, hade fått ett uppdrag från Gud att leda folket ut ur Egypten, bort från slaveri och fångenskap. Att leda ett folk ut ur ett land skulle visa sig vara allt annat än enkelt. Inte minst för att de i början på vandringen stod inför Röda havet med en egyptisk armé bakom sig. Men Gud delar på havet med sin mäktiga hand och banar en väg för folket. På andra sidan havet fortsätter vandringen genom öknen, mot det utlovade landet. När vi kommer fram till slutet av Femte Mosebok så har den store ledaren Mose dött och folket blir stående vid gränsen till det utlovade landet. Ledarrollen har lämnats över till Josua, och det är nu han som ska ta folket vidare på deras vandring. Om Moses uppdrag var att ta folket ut ur något, så var Josuas uppdrag att ta folket in i något. Josua har fått uppdraget att inta landet, att fördela landytan mellan de olika stammarna i folket och att få dem att följa lagen. Gud lovar att han ska vara med Josua i hans uppdrag och att inget ska kunna stå emot honom.

När Josua tar över taktpinnen så är folket nära sitt mål – och ändå inte. Återigen står de inför ett uppenbart hinder. Återigen har folket en stor vattenmassa som de måste ta sig över för att komma vidare på vandringen.

Den här gången är det inte Röda Havet som ligger framför dem, utan Jordanfloden. Vi kan läsa lite senare i Josua bok att Jordan brukade svämma över under skördetiden, just den tid då folket skulle behöva ta sig över den. Sannolikt var vattnet strömt och djupt. Det är alltså ingen liten bäck vi talar om. Utan en rejäl och bred flod med strömt vatten.

Uppmaningen
Hur skulle de ta sig över floden? Hur skulle de klara att hitta vägen nu när de skulle navigera på okänd mark? Till Josua och folket ges uppmaningen: ”Följ arken så vet ni vilken väg ni ska gå, ni har ju aldrig gått den tidigare.” Arken var det synliga tecknet på Guds närvaro. Folket uppmanas alltså att följa Guds närvaro in i det okända. Till prästerna som skulle bära arken ges uppmaningen att de ska ta ett kliv ut i vattnet och sedan stå stilla.

Utifrån berättelsen om folket vid Jordanflodens strand, kan vi lära oss något om att gå bedjande fram.

Lärdomar utifrån texten
– Det handlar inte om en specifik bönemetod.
– Det handlar inte om att blunda och hoppas att allt ska försvinna.
– Snarare handlar det om att inte gå i förväg.
– Det handlar om att med öppna ögon söka och följa Guds närvaro i alla omständigheter, oavsett hinder som ligger framför.
– Det handlar om att ta kliv i tro.
– Och det handlar om att stå stilla som prästerna, vara stilla inför Gud och vänta på hans ingripande.

Frågor:
– Vad innebär det att söka Guds närvaro? Hur ser det ut i ditt liv? På vilket sätt erfar du Guds närvaro tydligast? (T.ex. genom Bibelläsning, naturupplevelser, lovsång, eller bön tillsammans med andra.)
– Jesus är Guds inkarnerade närvaro, vi behöver inte följa en ark utan Jesus Kristus. I Heb 12 står det: ”Håll blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare”. Vad innebär det att följa Jesus genom livets utmanande tider?
– Har du någon erfarenhet av hur Gud lett dig genom ett hinder/en utmanande tid i ditt liv?

Utmaning
– Fundera över om du har något som du upplever som ett hinder i ditt liv.
– Formulera några meningar om hur du skulle beskriva det hindret.
– Ta en stund och sök Guds närvaro för det du står i. Fråga Gud vad det innebär att följa honom genom det hindret. Vad skulle vara att ta ett steg i tro för dig i den situationen? Ta med dig dina tankar i bön och var sedan stilla inför Herren.