Husgruppsmaterial utifrån predikan den 28 augusti 2021.

Läs Kolosserbrevet 1:13-23

Som kristna är det ibland som att vi läser berättelsen om Jesus baklänges. Vi sitter ju på svaren – på facit – och därför är det lätt att börja bakifrån. Det kan innebära att vi missar hur stor och revolutionerande berättelsen om Jesus är. Hur sjukt det är att Paulus – som kände många av dem som levt sida vid sida med Jesus – beskriver Jesus på det sätt han gör. Men hur mycket Paulus än tar i när han brister ut i sin tillbedjan av Jesus i Kolosserbrevets inledning så är det en sak som står ut starkare än allt annat: ”Jesus är den osynlige Gudens avbild” och ”Gud beslöt att låta all fullhet bo i Jesus.”

Vad är det Paulus säger? Han säger att om du verkligen vill veta vem Gud är, då ska du titta på den här snickaren från Nasaret, som har gått på samma dammiga vägar som du. Som har varit trött och hungrig som du. Som har skrattat och gråtit som du.

Vad är det då vi lär oss om vem Gud är om vi tittar på Jesus? Även det får vi ett starkt, om än sammanfattat, svar på i dessa verser i Kolosserbrevet. För även om Paulus börjar med att tillbe och förkunna den Fader och Son som har skapat ALLT, som håller samman ALLT, som står över ALLT, landar han i att denne Fader och Son har vänt sig till OSS – till dig och mig. Har räddat oss in i sitt rike, han har försonat oss med sig, han vill ha gemenskap med oss.

Vi lever lätt med två bilder av Gud. En sträng Fader och en snäll Son som medlar mellan oss och Fadern. Paulus rasar från grunden och uppåt alla sådana föreställningar för oss. Det är samme Gud som vi lär känna i Sonen som i den fader som han visar på. Samme Gud som älskar oss och som vill ha med oss att göra.

Att samtala om:
– När du läser den otroligt starka tillbedjan av Jesus i Kol 1:13-23, vilken av alla beskrivningar av Jesus står ut mest för dig? Vad fastnar du för och fascineras av?
– Isak var i sin predikan inne på två misstag vi som kristna (med facit i hand) lätt begår : 1) att vi missar storheten i Jesus, för att vi är så vana vid den, 2) att vi missar storheten i vad Jesus säger om vem Gud är, för att vi är så vana vid det också. Känner du igen dig i något av de misstagen, antingen i ditt eget liv eller i våra sammanhang och i undervisning och förkunnelse man kan höra?
– Tror du att man kan ha någon nytta av att ibland försöka läsa berättelsen om Jesus ”framifrån”? Är det ens möjligt? Har du någon erfarenhet av att ha prövat på det eller av att få någon sån insikt?
– Predikan var även inne på att vi ibland fastnar i en falsk bild av Gud som en sträng Fader och en mild Son. Känner du igen dig i det problemet? Vad tror du att det beror på att vi så lätt hamnar i den Gudsbilden? Vad kan man göra för att komma bort från den? Hur skulle du själv vilja beskriva Gud så att Gudsbilden hänger ihop?

Övning:
Ta en stund när ni samlar ihop era favoritbeskrivningar av Jesus i Bibeln: alla får välja ett favoritbibelställe utifrån hur det beskriver Jesus. Avgör själva vad som fungerar bäst för er: att ta en stund när alla får fundera och slå i sin Bibel på egen hand, eller att hjälpa varandra att söka och hitta rätt bibelställen.

Om någon eller flera i gruppen känner sig väldigt obekant med bibeltexter, kan alla i stället få välja en beskrivning eller bild av Jesus (t.ex.den gode herden, den uppståndne osv.)

När alla har hittat var sin beskrivning av Jesus, så gå över i en stund av tillbedjan av honom. Använd era beskrivningar av Jesus som ”mat” till tillbedjan. Börja tillbedjansstunden med att gå ett varv och läsa upp era bibelställen eller dela er bild av Jesus. Efter det kan ni gärna känna er fria att själva ta vid och bara fortsätta med att tacka och upphöja Jesus så länge ni vill och hinner med era egna ord. Om ni känner er mer bekväma med det kan ni gå över i en stund av lovsång, med mer Jesuscentrerade och upphöjande sånger.