Husgruppsmaterial utifrån predikan den 26 september 2021.

Läs  Hebreerbrevet 4:14-16, 5:1-10

Jesus beskrivs i texten som en överstepräst med uppdraget att träda fram inför en helig Gud med ett blodsoffer. Detta för att försona folkets synder. Men Jesus är inte bara en överstepräst. Han är också själv blodsoffret. Det är hans eget blod som han bär fram inför Gud, och han gör det i själva himlen. När han träder fram gör han det en gång för alla. Denna försoning är evig och gäller för alla människor i alla tider. Trots att han var son, var det ingen enkel sak för Jesus. Han kände ångest och han fick lida väldigt mycket. Det hade ett högt pris men han var lydig och fullföljde sitt uppdrag. Det Jesus gjorde innebär att vi nu kan träda fram inför en helig Gud med frimodighet. Som frälsta är vi renade från vår synd och kan få nåd och hjälp under vår vandring här på jorden.

Att samtala om:
– Det finns många Jesusbilder, t.ex. Den gode herden, Lejonet, Ordet, Kung. På vilket sätt breddar bilden av Jesus som överstepräst hans storhet?
– Vad innebär det för dig och mig att Jesus är vår överstepräst inför en helig Gud? Får det några konsekvenser i t.ex. bönelivet?
– När du tänker på Jesus, finns tankar då med på att han haft nöd, kamp och ångest under sitt liv? Betyder det något för dig?
Trots att han var Son fick han lära sig lydnad genom sitt lidande. (5:8) Varför behövde Jesus lära sig lydnad genom lidande? Lär även vi oss lydnad till Jesus genom lidanden?

Övning:
–  Låt någon läsa Hebreerbrevet kap 8, 9 och 10 fram till vers 25 i lugn takt. Ni som lyssnar blunda gärna och försök att se en bild av det som målas upp.  Samtala efteråt om era bilder. Ett tillägg kan vara att börja och avsluta läsningen med att lyssna på något av följande förslag från Spotify: Jesus min Herre, dig vill jag älska – Mia Fogel, Bengt Johansson, Above all – Michael W Smith, Forgiven – Per-Erik Hallin, En liten stund med Jesus – Frank Ådahl. Eller välj egna förslag.