Husgruppsmaterial utifrån predikan den 17 maj 2020.

Vad är hopp i ett land (Indien) där man har större risk att dö av svält än av Covid 19? Jesus Kristus talar om evigt hopp. Genom hans uppståndelse från död till liv kom en ny mening. Därför kan vi kristna klara av svåra omständigheter. Vi kan gå igenom förföljelse, fängelse, sjukdom. Vi kan gå igenom alla former av motgångar, för vi vet att Jesus uppstod från de döda och att Gud kommer att resa oss upp från de döda en dag. Vår tro är mer som en tunnel. Gud är både med oss här i tunneln och väntar på oss i slutet av tunneln. Vi är privilegierade och vi har ett ansvar att komma med hopp till denna döende värld. Utan Kristus finns ingen mening med livet. Det är Kristus som uppfyller våra liv. Det är därför vi engagerar oss i mission. Det är därför vi tar risker. Det är därför vi lämnar allt och går ut även i en svår situation där man inte ser hur Corona infekterar människor. Vi går ändå ut och tar risken. Vi delar kärlek, hjälper, ger människor hopp i deras liv. Gud är här för att skydda och rädda oss. I detta liv och i nästa.

Frågor:
”Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.” (Rom 15:13)
– Hur väl stämmer Paulus uppmaning in på ditt liv? Känner du glädje och frid? Är hoppet något du ber Gud om ska fylla ditt liv?

”Detta hopp har vi som ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förhänget.” (Heb 6:19)
– Vad betyder det att hoppet är som själens ankare? Vilka associationer får du kring ett ankare?
– Ser du ditt liv som en tunnel där Gud går med oss och möter oss i andra änden? Är det en positiv bild eller låter det instängt?
– Tar kristna mer risker än andra eftersom vi har ett evigt hopp? Känner du en längtan efter att ge hopp till behövande?
– Är hoppet om ett evigt liv den stora drivkraften i mission? Om inte borde den vara det? Varför, varför inte?

Övning:
Gå in på Filadelfiakyrkans hemsida www.filadelfiaorebro.se. Öppna fliken Verksamhet och klicka på Internationell mission. Här hittar du församlingens missionärer. Be och sök Herren och fråga hur ni skulle kunna uppmuntra någon av dessa våra missionärer genom en hälsning från er husgrupp. Ge en uppmuntran som kan ge hopp för våra utsända i deras tjänst.