Lärjungarnas bön kommer som en reaktion på att de varit med Jesus när han bett. Han tog med sig lärjungarna in i sin bön. ”Följ mig” handlade också om att följa honom i bön, att be med Jesus. Den erfarenheten gav mersmak: Lär oss att be. De ville be som Jesus. (Luk 11:1)

När vi nu börjar ett nytt år med en månad som vi vill ska präglas av bön, slår vi följe med Jesus in i bönens värld. Vi vill lära oss att be med honom och med en förnyad och gemensam längtan: Herre lär oss att be!

I de texter som månadens predikningar utgår ifrån, möter vi Jesus som en bönens människa. Det är inte så ofta vi får se honom som bedjare och vi vet inte så mycket om vad och hur han bad. Man får mer intrycket att han levde i bön, att han i mycket följde de judiska mönstren för bön som gällde, och att han förvandlade allt han mötte till bön. Det var därför han också kunde undervisa om bön och uppmuntra till bön med stor integritet. Han talade från egen erfarenhet. Vad säger hans böner om honom?

  • Samtala om vad ni tänker om Jesus som bedjare. Vad säger det om honom och vad skulle det då kunna innebära om vi ber ”Herre lär oss att be”?
  • Vad säger mina böner om vem jag är, hur jag tänker och hur min relation till Jesus ser ut? Utan att göra några djupare analyser av vårt böneliv, kan det ändå vara en hjälp att få syn på något när vi stannar upp och funderar över hur vi ber.
  • Berätta gärna om någon erfarenhet av bön (och bön kan vara mycket) som är eller har varit värdefullt för dig och som du är tacksam för. Uppmuntra och be för varandra när det gäller sådant som är längtan eller brist i bönens landskap.
  • Dela gärna tankar och personlig respons på söndagarnas gudstjänster. Denna månads bibeltexter för förkunnelsen är Luk 9:18-32, Joh 17, Luk 22:39-46, Matt 14:13-21, Mark 1:35-39.