Husgruppsmaterial utifrån predikan den 13 september

Läs: Jeremia 29:1-14

Utdrag från predikan:
De deporterade judarna hade fått hela sina liv omkullkastade. De hade inte bara lämnat sina trygga hem i Jerusalem, de hade också fått lämna navet, centrumet för deras tro: templet i Jerusalem. Tron på Gud var tätt sammankopplat med landet, staden och templet. Nu hade allt det tagits ifrån dem. De ville återvända till Jerusalem så fort som möjligt, återgå till hur allt var förut. Men Jeremia har ett annat budskap till dem. Ni kommer behöva stanna i Babylon betydligt mycket längre än vad ni tror. Bygg! Bo! Plantera! Gift er! Bli fler! Gör er hemmastadda. Det är här ni ska vara nu.

Hur skulle det kunna gå till? Hur skulle de kunna finna sig i det nya landet? Skulle de bara ge upp, förlika sig med läget, inse sig besegrade, bli likadana som babylonierna? Nej, de ska göra motstånd. Fast inte genom revolt och uppror, utan genom att bedriva positiv påverkan på sitt nya sammanhang. De ska göra allt för att den stad Gud har deporterat dem till skall blomstra, och de ska be till Herren för den. För stadens välgång är folkets välgång.

Men för att det skulle kunna ske, behövdes en livsavgörande omdaning av deras tro. De behövde förstå att Gud inte är låst till en specifik plats eller till specifika människor. Gud låter sig inte begränsas av templets väggar. Han är där hos dem. Han är där hos det judiska folket, men också hos det babyloniska folket. Gud var Gud även på den nya platsen.

Att leva i exil, i tider av förändring är att lära sig upptäcka Gud på oväntade ställen. I en förföljd kyrka i Kina, eller i fångenskap i ett annat land. Eller i en annorlunda höst i Sverige, eller i min förändrade livssituation. I nya situationer behöver vi träna oss att se Gud.

Frågor:
– Vilka tankar bär du med dig efter söndagens predikan?
– Jeremias brev riktades till människor som befann sig i en helt ny situation. Upplever du att tron påverkas när livet förändras?
– Det judiska folket behövde förstå att Gud var Gud, även i fångenskapen. Tänker du att Gud finns mer eller mindre på olika platser? Har du tänkt på ditt arbete, din familj, din klass, ditt sammanhang, som en plats där Gud verkar med sin närvaro?
– Vad kan det praktiskt innebära att ”bedriva positiv påverkan” på en plats? Hur kan det se ut?

Övning:
Fundera över en plats eller ett sammanhang som du känner lite extra för. (En plats kan till exempel vara arbetsplatsen, utbildningen, trappuppgången. Ett sammanhang kan till exempel vara en bokklubb, familjen, släkten, grannarna.) Gå en runda i gruppen och berätta om vilket sammanhang du valt.

Hjälp varandra att fundera på en konkret handling som du skulle kunna göra för att platsen ska blomstra (lite mer än förut). Det kan vara att uppmuntra en person, att avbryta skitsnack i personalrummet, att städa allmänna utrymmen på arbetsplatsen, att hjälpa en vän/medarbetare/studiekamrat med något praktiskt, att bryta negativa jargonger etc!