Husgruppsmaterial utifrån predikan den 11 oktober 2020.

Predikan utgick från liknelsen om den förlorade sonen, Lukas 15:11-32. Hela berättelsen delades upp i fem faser: 1) Hemma på gården (v. 11-12), 2) Det främmande landet (v. 13-19) 3) Hemkomsten, (v.20-24), 4) Den äldre sonens reaktion (v. 25-32) 5) Slutakten. Ett öppet slut: vad hände sen?

Berättelsen är allmänt känd som liknelsen om den förlorade sonen. Samtidigt medverkar i berättelsentvå andra karaktärer som är minst lika viktiga och framträdande. Dels är det fadern och hans förlåtande attityd gentemot de båda sönerna. Dels är det den äldre sonen och hans reaktion vid den yngre sonens återkomst till gården. Vissa menar att ”den förlåtande fadern” är en bättre och  mer rättvisande rubrik för liknelsen. Andra menar att den äldre sonen har fått en alldeles för undanskymd roll i återgivningen av liknelsen. Att poängen är att båda sönerna gör uppror, fast på olika sätt.

Redan i inledningen avslöjar de tre huvudaktörerna sina karaktärer. Vi lär känna den yngre sonen utifrån vad han ber om, den äldre sonen utifrån vad han inte gör och fadern utifrån sitt agerande. Den yngre sonen önskar i princip livet ur sin far genom sin begäran. Han gör dessutom uppror mot sin familj, sin släkt och hela sitt sociala sammanhang. Den äldre sonen agerar inte alls när konflikten uppstår. I denna kultur borde han som äldste son ha gått in och medlat tillsammans med några av byns äldste. Men han gör ingenting. Samtidigt är faderns agerande nästan det mest uppseendeväckande. Han tillåter arvsskiftet. En bild på människans fria vilja i relation till Gud.

En vändpunkt i berättelsen är när den yngre sonen ”kommer till besinning” och återvänder hem till en spejande, väntande och förlåtande far. Men då gör även den äldre sonen uppror mot sin far. Ett nedtryckt fadershat, som han lyckats maskera under lång tid, väller fram. Han blir helt enkelt rasande! Men även här går fadern ut och möter med öppna armar. Faderns sätt att agera mot de båda sönerna är det uppseendeväckande. Människorna som lyssnade till Jesus blev i första hand överraskade över faderns försonande agerande. Det är helt oväntat! Detta är förstås en bild på kärleken hos vår himmelske Fader och hans vilja att springa oss till mötes, oavsett vår bakgrund!

Med liknelsen vänder sig Jesus till två huvudsakliga grupper av åhörare. Dels ”tullindrivarna och syndarna”, som i Lukas 15:1 söker sig till Jesus för att höra honom. Dels ”fariséerna och de skriftlärda”, som irriterar sig på Jesu sociala samvaro med den första gruppen och ständigt söker efter en angreppspunkt i hans undervisning. Jesus vänder sig till båda dessa grupper genom att låta den yngre sonen representera tullindrivarna och syndarna, medan den äldre sonen representerar fariséerna och teologerna från Jerusalem.

Frågor:
– Liknelsen om den förlorade sonen tillhör en av bibens allra mest välkända berättelser. Varför tror du att just denna berättelse blivit så välkänd och återberättad genom historien?
– Hur kan vi i vår tid spegla faderns attityd gentemot våra medmänniskor?
– Liknelsen har inget slut. Vi vet inte hur det slutar. Poängen är: hur slutar den för dig? Vem är du i den här berättelsen? När du ser Faderns obegränsade vilja till försoning, hur villig är du själv att vända om?

Att samtala om:
– De båda sönerna gör uppror mot sin far på två olika sätt. Den ena på ett mer öppet och uppenbart sätt. Den andra genom att under tid ha byggt upp en attityd och ett agg inom sig. Många kristna har svårt att relatera till den yngre sonens utsvävningar, men hur är det med vår attityd och vårt förhållningssätt? Vad är faran med att bära på frustration och bitterhet? Kan det rent av vara så att ett tydligt uppror är mer ärligt och ”enklare” att hantera?

Övning:
Owe Wikström (tidigare professor i religionspsykologi, Uppsala), kallar de första stegen hos en sökande människa för ”saknadens steg”. När man som icke-religiös postmodern människa inte finner tillfredsställelse i materialism, karriär och den egna självuppfyllelsen, men anar att det finns något mer, något större, att leva för. Detta är ofta första steget för väldigt många på vägen hem till Gud. Sök medvetet efter dessa signaler under veckan som kommer. Be Gud uppenbara för dig de öppningar som människor signalerar. Skriv ned dina observationer och börja be konkret för dessa människor. Det kan vara människor du läser om eller hör i det offentliga, eller personer du känner i din närhet. Var uppmärksam och förvänta dig bönesvar från Gud!