Husgruppsmaterial utifrån predikan den 30 augusti 2020

Läs: 1 Mos 1-3 (Gruppen kan med fördel ha läst texten innan träffen, eller så kan ni hjälpas åt att summera de tre första kapitlen tillsammans)

De första tre kapitlen i 1 Mosebok är sprängstoff, fullständigt överladdade med innebörd och teologi. Med sin poetiska form beskriver de varför livet är en sån märklig blandning av det bländande vackra och det trasiga och fula. Det lyckliga och det tragiska, det fullständiga och det ofullständiga. Men det är också texter där Gud för första gången introduceras för oss. Gud presenteras som en konstnär, en skapare, en livsnjutare, som inte har distans till det han skapat utan vandrar tillsammans med människan i skapelsen.

I skapelseberättelsen presenteras Gud som Skaparen, som njuter av att skapa. Sju gånger i kapitel 1 och 2 säger Gud att skapelsen är god. Gud såg allt han hade gjort och var nöjd. Skapelsen var inte bara god, den var mycket god. I all denna skönhet placerar Gud människan att leva och bo. Att njuta av allt det goda.

I beskrivningen av de första människornas tillvaro i skapelsen, i det som kallas för Edens trädgård, ges definitionen av ett gott hem. Där finns mat att äta, där finns goda relationer, mannen och kvinnan är jämlikar, och deras kroppar är utan skam. Där finns plats för tillväxt, där finns trygghet och där finns Guds närvaro. En påtaglig närvaro: Gud är tillsammans med människan i full gemenskap.

Två kapitel senare i den bibliska berättelsen ges en helt annan bild. En motbild till det goda hem som målats upp i Bibelns två första kapitel.

I kapitel fyra kan vi läsa om bröderna Kain och Abel. Kort sagt blir Kain vansinnigt avundsjuk på sin lillebror Abel, sedan Gud visat en särskild uppskattning för honom. Avundsjukan leder Kain till att döda sin bror. Därefter ljuger han om sitt brott och gömmer sig i skam och rädsla för att bli upptäckt. Episoden avslutas med att Gud konfronterar Kain och säger att han kommer vara rotlös och hemlös på jorden. Kain instämmer och säger: Ja, rotlös och hemlös kommer jag att vara.

Frågor:
– Dela med varandra vad ni har för erfarenheter av skapelsens godhet. Kanske har ni med er minnen från sommaren där Guds goda skapelse blivit extra påtaglig?
– Hur skulle ni vilja definiera ett gott hem? Vad kännetecknar en god hemmiljö? Stämmer det överens med vad vi kan läsa om i 1 mos 1-2?
– Kan ni känna igen erfarenheten av att känna en rotlöshet och hemlöshet i den här världen?
– I predikan beskriver Ellen begreppet fehrnweh, erfarenheten av att längta hem till en plats man inte varit på. Har du nån gång haft en sådan erfarenhet? Kanske har du känt så inför ett speciellt land, en speciell plats eller en fiktiv plats?
– En del beskriver sitt möte med Jesus som att komma hem. Känner du igen dig i den beskrivningen?

Bön/Övning:
Gud säger ”Kom hem!” till dig och mig och hela skapelsen. Ett led i att gensvara på det är att själv också leva ett välkomnande liv. Avsluta med att fundera på vem eller vilka du skulle kunna bjuda hem till ditt hem under den här predikoserien (september-oktober). Kanske ni har någon gemensam bekant i husgruppen som ni skulle kunna bjuda in i husgruppsgemenskapen?