Husgruppsmaterial utifrån predikan den 24 maj 2020.

Läs: Romarbrevet 5:5-8

Evangeliet är berättelsen om Guds kärlek. Det är berättelsen om att Gud älskar, inte för att vi gjort oss förtjänta av det, utan för att Gud är sådan. Den kärleken uttrycks allra tydligast i Jesus Kristus, genom hans liv, död och uppståndelse. Men hur får vi de där egna erfarenheterna av Guds kärlek? Hur får jag syn på det i mitt liv och i andras liv?

Frågor:
– Tron, hoppet och kärleken är sammanflätade i Romarbrevet 5. Och de är både något utanför oss och inom oss. De är utanför oss i meningen att de har sitt ursprung hos Gud och förankrade i historien främst genom Jesus liv, död och uppståndelse. De är inom oss för att de går att ta emot och erfara.
– I predikan sägs att detta är två sidor av samma mynt och att vi kanske kan behöva en särskild påminnelse om endera sidan. Vad tänker du om det? Vad behöver du särskilt idag?
– En mer ordagrann översättning av Romarbrevet 5:2 är att ”vi står i nåden”. Vad väcker det för associationer och tankar hos dig?
– Predikan ger tre förslag på hur vi kan erfara att Guds kärlek rinner in i hjärtat: Att be utifrån sin längtan, att träna sig att se tecken på Guds kärlek och omsorg i våra egna och andras liv och att göra det som är gott. Vad tänker du om det? Vilka andra sätt vill du lägga till?

Bön/Övning utifrån predikans tre tips på hur vi kan erfara Guds kärlek:
Bestäm er för att till nästa gång ni ses skriva andlig dagbok. Ta en stund i slutet av dagen och sätt dig med ett anteckningsblock eller med din mobil eller dator (det som passar dig bäst). Försök hitta en lugn vrå, ta några djupa andetag och landa inför Guds ansikte. Reflektera tillsammans med Gud över punkterna nedan. Vilka tankar/händelser/erfarenheter dyker upp?
– Fundera över ditt hjärtas längtan – vad längtar du efter i ditt liv just nu? Skriv ner!
– Fundera över hur du sett Guds kärlek och omsorg i ditt eget eller någon annans liv under dagen. Skriv ner!
– Fundera över vad du gjort för gott under dagen. Skriv ner!

Ta med er era anteckningar tills nästa gång ni ses och reflektera tillsammans över era anteckningar. Har ni fått erfara att Guds kärlek ”rinner in” i hjärtat?