Husgruppsmaterial utifrån predikan den 14 oktober

Rut är en speciell bok som handlar om ganska vanliga människor som hamnar i en ovanligt krisig situation men som visar extremt mod och rättfärdighet. Gud finns inte med så mycket i berättelsen, och man kan undra vad storyn alls gör i Bibeln. Men när man kommer till släkttavlan i slutet visar det sig hur Gud väver in detta högst vardagliga mod i sin stora berättelse om hur han frälser världen och mänskligheten. Rut och Boas blir nämligen anfäder till först kung David och i förlängningen Jesus själv! (Se Matt 1:5-6)

1) Läs igenom Ruts bok

  • antingen tysta för er själva (går lite snabbare),
  • eller högt tillsammans (tar inte överdrivet långt tid – det är bara fyra kapitel så det borde ta max 20 min).

2) Gå ett varv där alla får dela något som man reagerar på eller berörs av i texten.

3) Samtala sedan om texten utifrån det ni själva har lyft eller med hjälp av följande frågor:

  • I berättelsen om Ruts bok är det många kulturella uttryck som kan upplevas som konstiga, och samtidigt kan man känna igen sig mycket i människorna. Fundera över de tre personerna – Noomi, Rut och Boas. Vad står ut i deras berättelser? Vad i deras situation och sätt att agera känner du igen i dig själv? På vilket sätt skulle de kunna vara förebilder för oss idag?
  • Gud nämns inte så mycket i texten, och då mest utifrån hur människor tror att han resonerar och agerar. Aldrig får man se hans perspektiv. Men gör det tankeexperimentet tillsammans: Hur tror ni att Gud ser på den här berättelsen och de här människorna? Vad tänker han om det som sker och agerar han på något sätt?

4) Vilka situationer står ni själva i där det skulle kunna krävas lite extra mod eller rättfärdighet. Där du ser vad som skulle behöva göras men där du tvivlar på att du har ork och mod att göra det som krävs.

5) Nämn det högt för varandra, eller låt det förbli en tanke inom er, men lyft dessa situationer inför Gud i bön.

  • Be om nåden att Gud skulle använda er i denna specifika situation på ett sätt som får ge en genklang som är större än vad som mänskligt sätt är rimligt att förvänta sig.