Husgruppsmaterial utifrån predikan den 28 oktober

Berättelsen om Jesu tillblivelse är intressant. Ärkeängeln Gabriel talar om för en ung flicka – Maria – att den helige Ande ska komma över henne så att hon blir havande. Den helige Ande är också över Elisabet, hennes släkting, så att hon kan berätta för Maria att hon bär på ett barn som ska bli hennes Herre! Det blir verkligen på det viset men det tar sin tid, ca 30 år. Det är först då som Jesus träder fram och visar vem han är. När Gud gör något Nytt så kan han börja i det lilla och låta det få ta sin tid, men det han har bestämt kan ingen människa rubba.

Frågor:

– Hur viktig är jungfrufödseln för den kristna tron?  Är det en förmån för Maria att få bli gravid eller ett tvång? Hur ser ni på Guds handlande här?

– Har ni varit med om att när Gud gör något nytt så kan man se att flera händelser sammanfaller? Har ni blivit stärkta av att någon bekräftat det ni själva burit på?

– Tycker du att Gud ofta dröjer med sitt bönesvar? Vad kan det i så fall finnas för anledning till det?

– Har ni sett något av Guds verk som börjat i det lilla men tagit fart och expanderat stort?

Övning:

Läs Marias lovsång högt tillsammans (Luk 1:46-56). Be utifrån den i 3 steg

v 46-50: Tacka Herren för vad han gjort i era liv.

v 51-53: Be för regimer, länder, regeringar. Be om rättvisa för de förtryckta. Be om ett ledarskap som har Guds behag över sig.

v 54-55: Be att vi ska få se hans tankar och planer i det som sker nu. Tacka för att han har lovat att hålla sina löften.