Husgruppsmaterial utifrån predikan den 7 oktober

Läs 1 Sam 1-2

Hanna längtar efter ett barn. Denna längtan värker i henne och ständigt påminns hon om sin ofruktsamhet genom att Peninna retar henne och fryser ut henne. I den rådande kulturen ansågs barnafödande som ett tecken på Guds välsignelse och Hanna känner sig desperat över att inte ha några egna barn. När familjen beger sig på sin årliga resa till Shilo händer något som skulle förändra Hannas situation. I sin förtvivlan ber och vädjar Hanna till Gud. Snälla Gud, grip in i mitt liv, ge mig det jag önskar och ber om.

Hannas bön blir hörd, hon får sitt efterlängtade barn och hennes tillvaro vänder. När hon kommer med sin sårbarhet på ett ärligt och sant sätt händer något avgörande. Gud möter henne där hon är, och upprättar henne. Men Gud svarar inte på hennes barnlängtan bara genom att ge henne ett barn, utan det barn Hanna föder kallar Gud till profet, ledare och vägvisare för det israeliska folket. Med utgångspunkt i Hannas ärlighet och sårbarhet börjar Gud göra något nytt.

Frågor att samtala kring:

1) Vad är era erfarenheter av att be ärligt, utan krusiduller? Tycker ni det är enkelt eller svårt? Och ser ni skillnader i er bön när ni ber själva och i grupp?

2) Vilka ämnen brukar du fokusera på i din bön? Finns det saker du ofta ber om respektive områden som du inte tar upp i din bön?

3) I den kultur som rådde under Hannas tid var en stor barnskara ett tecken på Guds välsignelse, medan barnlöshet var ett stort stigma. Vad anser vi i kyrkan idag vara de främsta tecknen på Guds välsignelse? Finns det i kontrast till dessa tecken områden där vi inom kyrkan behöver bli bättre på att möta och visa förståelse för människors livssituation?

Övning

Dela böneämnen med varandra, och försök utmana er att formulera er bön så rakt och ärligt som möjligt.