Husgruppsmaterial utifrån predikan den 21 oktober 2018

Davids liv var innehållsrikt. Han var fåraherden som blev kung. Men trots sin framgång, såg han sig hela tiden som ett får med Gud som sin herde. Han hade ett hjärta som var överlåtet till Gud. Det syns inte minst i alla psalmer som han skrev.

Läs psalmerna 23, 142 och 51.

Frågor att samtala om:

Psalm 23: Speglar det ditt liv och din vandring med Gud? Vilka skillnader blir det på att leva ett liv överlåtet åt Gud och ett liv utan Gud?

Psalm 142: David dödade inte Saul trots att hans vänner såg det som Guds tillfälle. Han bad om hjälp och lät Gud handla. Vågar du lita på Gud och att han kommer med sitt bönesvar eller tar du gärna saken i egna händer? Hjälper Gud alltid när det kniper?

Psalm 51: Idag säger många ”Jag ångrar ingenting!” Vad gör det med oss när vi inte upplever förlåtelse? Är det många idag som lever med brustna hjärtan?

 

En liten övning. Tänk på en person som

– som inte vandrar med Gud
– som står i en svår situation
– som gjort något som behöver förlåtas.
Nämn inför gruppen begynnelsebokstaven i personens namn. Be att Gud ska gripa in i dessa människors liv.