Husgruppsmaterial utifrån predikan den 16 september 2018

Läs 1 Mos 12:1-9 och Gal 3:26-29

När vi läser om Guds löften till Abram (Abraham), och hur de egentligen uppfylls – inte i och med Isak – utan i och med Jesus, då kan man inte låta bli att förundras! Förundras över hur Gud inte bara håller sina löften, utan hur han gång efter gång överträffar dem! Förundras över hur Gud på något märkligt sätt kan ge sig i kast med hela mänsklighetens frälsning genom att gripa in i den enskilda lilla människans drömmar och liv. Vi är ett märkvärdigt bönesvar på Guds löfte till en man som levde för cirka 4000 år sedan!

Samtala tillsammans med utgångspunkt från följande frågor:

1) I Bibeln kan man ofta läsa om hur Gud ger löften till olika personer. I ens eget liv kan det vara lite svårare att uppfatta. Lever du med några personliga löften från Gud, som du väntar på att de ska infrias?

 • Om nej:
  – Är det bara vissa personer som får sådana löften från Gud? Skulle Gud inte vara intresserad av att möta med dina drömmar och din längtan?
  – Utifrån Bibelns berättelser om vem Gud är, skulle du kunna komma på något mer ”allmänt” löfte från Gud till oss som faktiskt är viktigt för dig personligen?
 • Om ja:
  – Har du någonsin tvivlat på att Gud ska hålla dessa löften?
 • Hur skulle det kunna se ut om Gud inte bara höll dessa löften, utan överträffade dem?
  – En viktig poäng här är att Gud oftast använder oss – och sin personliga relation med oss – till att också välsigna andra. Kan det finnas någon sådan dimension i Guds löften till dig?
  – Skulle det kunna förändra din bön och ditt sätt att samtala med Gud om dessa löften?

2) Bara i Gal 3:26-29 finns det löften för oss som församling som vi fortfarande väntar på att de fullt ut ska infrias – löften om enhet och jämlikhet.

 • Är det någon särskild aspekt av det som hugger tag i dig – som du kan längta efter för vår lokala gemenskap eller vår globala gemenskap?

Avsluta med att alla i gruppen får tre papperslappar var.
Där får ni skriva ner:
1) ett löfte till dig personligen som du längtar efter ska infrias,
2) ett löfte till oss som församlingsgemenskap som du längtar efter ska infrias,
3) ett löfte för hela världen eller hela mänskligheten som du längtar efter ska infrias.

Vik ihop alla lappar och samla dem i en hög i mitten. Be sedan tillsammans för alla de löften som dessa lappar representerar, att Gud ska hålla sina löften – ja överträffa dem!