Husgruppsmaterial utifrån predikan den 9 september 

Läs 1 Mos 1:26-27, Romarbrevet 5:12-21 och 1 Korintierbrevet 15:45-49.

Gud skapade människan till sin avbild. Vi är som människor det största och viktigaste i hela skapelsen. Trots vårt svek så kommer han att skapa oss människor till sin avbild igen – till sin himmelska avbild. Inget kan skilja oss från hans kärlek.

Vad får ni för tankar när ni läser dessa texter?

Vad innebär det för dig att du är skapad till Guds avbild?

Är det skillnad på att tro på Gud och att ta emot Jesus i sitt liv?

Vad innebär det att vi ska bli en avbild av den himmelska?

I er bön, sitt stilla en stund och be Gud att visa en person som ni tror inte har tagit emot Jesus i sitt liv. Det kan vara vem som helst. Nämn namnet i gruppen och be att denna person ska ta emot ”den sista Adam” i sitt liv. Kanske kan ni skriva upp namnen på dessa personer och be för dessa en hel termin eller ett helt år.