Husgruppsmaterial utifrån predikan den 23 september

Läs Hes 36:26-28 och 2 Kor 3:1-11.

Till bön och handling

Paulus beskriver att Guds ljus har lyst upp hans hjärta (2 Kor 4:6) . Johannes inleder sitt evangelium med att tala om att ”ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det” (Joh 1:5). Ta en stund i tystnad och se om du påminns om någon som särskilt behöver förbön, som behöver att mörkret skingras och Guds varma ljus få lysa. Be också detta för ditt eget liv, för vår församling och för Örebro.

Utifrån samtal och reflektioner kring livsmönster: är det något beslut ska du fatta att liksom klippa av en destruktiv tråd och/eller väva in något nytt? Se till att du i sådana fall antingen delar detta med någon, eller gör någon yttre påminnelse (som en återkommande notis i mobilen eller ett bibelord på badrumsspegeln).