Husgruppsmaterialet för detta predikotema, som sträcker sig över nästan tre månader är upplagt på ett annat sätt än det vanliga.
Det vill uppmuntra till en fördjupad läsning av Markusevangeliet, och har förslag på hur man i en husgrupp kan göra detta tillsammans.
Ladda ned filen och läs: Husgruppsmaterial till temat Goda nyheter