Husgruppsmaterial utifrån predikan den 24 januari 2021.

Berättelsen om Gideon finns i Domarboken 6-8.

Gideon är ett bönesvar på folkets böner
Folket lider under förtryck. De ber och ropar till Gud om förändring. Det finns ett uttryck som bedjare ibland använder: ”att känna nöd”. Jag vet många kristna känner nöd, men går bedjande fram just nu. Man har upplevt att Herren talat. Man går ut och ber. Man gör bönevandringar. Att gå bedjande fram i områden kan vara ett sätt att be bort det mörka och onda och be in det ljusa och goda för att en förändring ska kunna ske.

Varför just Gideon?
Gud svarar på folkets böner genom att utse Gideon till härförare. Varför? Det är precis den frågan Gideon själv ställer till ängeln. Hur ska jag kunna rädda Israel? När Gud väljer den som inte tror så mycket om sig själv så blir det viktigt för den människan att gå bedjande fram. Det är just den överlåtelsen som blir nyckeln till seger.
Vill Gud använda dig? Har du fått något tilltal, uppenbarelse eller en stark känsla inombords att Gud har kallat dig till ett uppdrag eller en tjänst, men tvekat eftersom du sett dina egna begränsningar? Gör som Gideon! Be om ett tecken eller två. Som svar på Gideons invändning säger Herren ”Jag är med dig”. Det är bra. Det betyder att han, men också du, kan gå bedjande fram.

Gideon fördriver midjaniterna men Gud gör undret
Gideon och folket får uppleva en stor seger, men det råder inget tvivel om vem ska äras. Midjaniternas armé som är talrik som gräshoppor, möts av 300 man med vapnen trumpet, kruka och fackla. Det ska inte gå att vinna ett slag med så få i armén och så märkliga vapen. Det som sker är ett under. Det är Gud som ger segern.
Gideon vinner seger för att han går bedjande fram. Om han inte gjort det hade frestelsen funnits där att själv ta åt sig äran Det vi får göra för Herren kan vi glädja oss över, men inte ta åt oss äran av. Uppdraget handlar om att föra människor närmare Gud.

Frågor att samtala om:
– Kan Gud idag låta ett folk lida för att man ska vända sig till honom för att få se en förändring?
– Har du erfarenhet av att samlad bön, att gå bedjande fram i bönepromenader, har gett någon effekt? Tror du att det kan ha det?
– Gud kallade Gideon. Kallar Gud idag? Kan han kalla dig? Varför, varför inte?
– Kallar alltid Gud den som är minst lämpad till ett uppdrag för att visa sin storhet? Hur ser ni på naturliga gåvor? Ska de minst lämpade bli exempelvis pastorer?
– Kan framgångsrika församlingar beundras felaktigt? Kan man frestas att studera deras ledare och metoder istället för att ge Gud äran?  Hur stor roll har ledarna och hur stor betydelse har Gud?

Utmaning inför veckan:
Planera och genomför en bönevandring någon gång framöver i husgruppen. Fundera ut några hållplatser som ni kan stanna vid för att bedja. Läs gärna något bibelord där och be.