Husgruppsmaterial utifrån predikan den 16 februari 2020.

Läs: Joh 14: 25-27;  Joh 16:7;  Apg 2: 1-13;  Joh 3:8;  Joh 7:37-39

En del kan peka på den tid och stund då Anden blev en personlig närvaro i ens liv. Någon annan märkte inte så tydligt att det hände. Oavsett ingången i ditt möte med Anden, så är det när vi får vandra med Anden över tid som vi upptäcker vad Anden faktiskt gör med oss.

Söndagens predikan uppehöll sig vid frågorna Vem är Anden? och Hur verkar Anden i våra liv? Det är grundläggande för att vi ska kunna ge vidare det Anden gett oss, att vi förstår vem Anden är och vad Anden vill göra i oss. I vår församling finns det många som längtar efter mer av den Helige Ande, och samtidigt finns det de som bränt sig på en viss undervisning om Anden, där fokus har legat på yviga karismatiska uttryck, som upplevs ha skapat andliga A- och B-lag.

Ellen stannade upp vid fyra saker som Bibeln säger att Anden gör i en människas liv, med förhoppningen att vi – oavsett tidigare erfarenheter av Anden – tillsammans skulle bli uppmuntrade att söka mer av Andens liv, så att vi också vill ge det vidare.

Predikans huvudbudskap var: Anden är den som förflyttar allt det som finns i Jesus in i våra liv.

1) Anden ingjuter Guds kärlek i oss: Vi får ta emot den kärlek som finns i Jesus.

2) Anden låter oss växa till i frukt och gåvor: När Anden verkar i oss börjar vi likna Jesu karaktär och ta emot de gåvor som Jesus själv hade.

3) Anden sätter oss i rörelse: Anden verkar i oss genom att sätta oss i samma rörelse som Jesus- till människor, till världen.

4) Anden vill inkludera fler: Anden manar till att inkludera fler i gemenskapen med Jesus.


Frågor

– Vem är den helige Ande enligt de bibeltexter ni läst ovan?

– Har du några upplevelser av den helige Ande som du vill dela med de andra i gruppen?

– Hur skulle du beskriva den undervisning du hört om Anden tidigare, i predikningar och bibelstudier?

– Vad är dina tankar utifrån Ellens huvudpoäng: att Anden är den som förflyttar allt det som finns i Jesus in i våra liv?

– Hur kan vi som församling leva nära den vision vi antagit?  Anden är vår hjälpare och på Jesu uppdrag vill vi verka i Andens kraft i allt vi gör. Vi vill göra oss beroende av den Helige Ande och låta oss ledas av Anden och växa till i mognad, det Bibeln beskriver som Andens gåvor och frukt. Finns det något vi borde förstärka i vårt församlingsarbete? Eller något vi borde fördjupa och förtydliga?

Bön/Övning
Jesus säger ”är du törstig så kom till mig och drick”. Gå en runda och dela med varandra om det är något du längtar efter att Anden ska göra i ditt liv. Kanske du skulle behöva mer tålamod eller mer glädje? Kanske du längtar efter att ha tid för ännu mer gästfrihet? Kanske längtar du efter att få ta emot tungotalet? Be för sjuka? Förmedla vishet och kunskap? Dela med varandra och be fritt, eller utgå från bönen ”Helig Ande kom och möt NAMNs längtan”