Husgruppsmaterial utifrån predikan den 10 mars 2019

I visionstexten står det:
Vi vill vara en församling där hela människan får plats, det brustna likväl som det starka. I tillbedjan, bön, undervisning och ömsesidig kärlek vill vi läkas och formas av Jesus. Vi vill vara en gemenskap fri från prestationskrav, där alla kan delta och bidra utifrån sina förutsättningar och gåvor.

Ellen Hemström predikade denna söndag utifrån 2 Kor 4:7-10 och Luk 4:16 om att vi vill vara en församling där hela människan får plats.

Församlingar har lätt att bli saker de inte är tänkta att vara. Det gör att vi ständigt måste återvända till Bibelns sanningar och uppdrag till församlingen, och återta en sann och god innebörd i att vara församling. En viktig aspekt av det är att vara noga med att tala sant om det Bibeln säger om svaghet och kamp. Om vi läser Paulustexten från 2 Korinthierbrevet och läser Lukas programförklaring av Jesu verksamhet, så kan det vi första anblicken kännas som om Bibeln säger två saker om svaghet som motsäger varandra och som tvingar oss att välja betoning. Guds ord lär oss å ena sidan att Gud använder oss i vår svaghet – ja svagheten kan till och med vara en tillgång för Gud, där vi tydligt får erfara att kraften endast och bara kommer från honom. Å andra sidan är det glasklart att Jesus har kommit för att upprätta det som är svagt, att hela och läka det som är brustet och trasigt. Guds Ord manar oss till att hålla samman dessa saker; det är inte det ena på bekostnad av det andra.

Läs 2 Kor 4:7-10 och Luk 4:16-23

Frågor:

Vad är dina tankar utifrån predikan? Vad innebär det att vara en församling där hela människan får plats?

I visionen säger vi att: Vi vill vara en gemenskap fri från prestationskrav, där alla kan delta och bidra utifrån sina förutsättningar och gåvor. Dela med varandra vad detta kan innebära för vårt församlingsarbete.

Vad ser ni i er husgrupp som de stora utmaningarna när det gäller att vara en församling för hela människan? Tycker ni att vi lever upp till det idag?  Om inte, vilka konkreta åtgärder eller förändringar tror ni skulle kunna hjälpa oss att bli en mer helande och läkande gemenskap, där alla får plats?

Dela gärna erfarenheter med varandra hur ni känt inför församlingsgemenskapen i perioder när livet varit svårt. Har församlingsgemenskapen varit helande och läkande? Eller har den varit svår att relatera till?

Bön/Övning:

Dela ut två lappar till varje person. Skriv ner något som du just nu upplever som brustet i ditt liv, något du kämpar med eller som du upplever svårt. Skriv på samma sätt ner något i ditt liv som du uppfattar som starkt och fungerande. Antingen delar ni med varandra vad ni skrivit, eller också lyfter ni respektive lapp inför Gud, utan att nämna vad som står på dem. Be om helande och upprättelse och bevarad styrka och kraft.