Husgruppsmaterial utifrån predikan den 8 mars 2020.

I visionstexten står det:
Vi vill vara en församling där hela människan får plats, det brustna likväl som det starka. I tillbedjan, bön, undervisning och ömsesidig kärlek vill vi läkas och formas av Jesus. Vi vill vara en gemenskap fri från prestationskrav, där alla kan delta och bidra utifrån sina förutsättningar och gåvor.

Läs 1 Korintierbrevet 12

Ellen Hemström predikade denna söndag utifrån 1 Kor 12:12-26 om att vara en kropp i mångfald och beroende.

Mångfald är utmanande, det kommer med utmaningar som att kompromissa, att våga gå till mötes, att ge utrymme åt andra. Men precis som människokroppen behöver olika delar för att fungera, så behöver också församlingen vara en gemenskap i mångfald, där olikheterna inte ses som ett problem utan som en tillgång. Till och med de svaga delarna, brustenheten, det vi inte är stolta över inryms i kroppen, och är viktiga för kroppens helhet. Men för att kunna hålla samman en mångfaldig församling så behöver det finnas ett ömsesidigt beroende. En insikt om att vi faktiskt inte klarar oss utan varandra. Där vi får bära varandra.

Frågor:
 – Vad är dina tankar utifrån predikan? Vad innebär det att vara en församling där hela människan får plats?
– Vad tänker ni i husgruppen om mångfald, är det en tillgång eller ett problem/utmaning? Hur kan vi bli ännu mer mångfaldiga som gemenskap?
– Vad ser ni i er husgrupp som de stora utmaningarna när det gäller att vara en församling för hela människan? Tycker ni att vi lever upp till det idag?  Om inte, vilka konkreta åtgärder eller förändringar tror ni skulle kunna hjälpa oss att bli en mer helande och läkande gemenskap, där alla får plats?
– Dela gärna erfarenheter med varandra hur ni känt inför församlingsgemenskapen i perioder när livet varit svårt. Har församlingsgemenskapen varit en gemenskap där du känt dig buren eller har den varit svår att relatera till?

Bön/Övning:

Be för församlingen! Denna söndag hade församlingen sin årshögtid, där vi tackar Gud för det år som varit och blickar fram mot det kommande året. Samtala fram en årsberättelse i husgruppen. Var befann ni er i mars förra året? Hur såg gruppen ut då? Vad har ni haft för återkommande böneämnen under året? Finns det något som ni återkommit till i era samtal? Vad har Gud gjort i era liv under året? Formulera det ni är tacksamma för, och titta framåt, vad längtar ni efter som grupp? Vad vill ni att husgruppen ska få betyda för er i år?