Husgruppsmaterial utifrån predikan den 3 mars 2019

I visionstexten står det:
Vi vill vara en församling där människor från alla generationer ska finna en plats, lära känna Jesus och tränas i lärjungaskap. Vi vill vara en församling där alla är inbjudna att vara med och bidra till församlingens växt och fördjupning på olika sätt och med olika uttrycksformer.

Lovisa Ellehammer predikade utifrån Apostlagärningarnas andra kapitel där Guds Ande faller över de som samlats i Jerusalem för att fira pingst. I texten beskrivs hur människor från alla håll och kanter samlats på samma plats. På platsen fanns med all sannolikhet människor från alla generationer. Barn och vuxna, unga och gamla fick tillsammans uppleva hur Guds Ande kom över dem. Anden exkluderar inte, utan verkar i alla generationer. Vi tror att Gud kallar församlingen Filadelfia att vara en församling för alla åldrar. Där vi uppmuntrar, utrustar och styrker varandra över generationsgränserna.

Läs Apostlagärningarna 2

Frågor:

Vad är dina tankar utifrån predikan? Vad innebär det att Gud verkar i alla generationer?

”Vi vill vara en församling där alla är inbjudna att vara med och bidra till församlingens växt och fördjupning på olika sätt och med olika uttrycksformer”.Dela med varandra om vad detta kan innebära för vårt församlingsarbete.

Vad ser ni i er husgrupp som de stora utmaningarna när det gäller att vara en församlings för alla åldrar? Ser ni några konkreta förslag på hur församlingen kan arbeta för att än mer bli en församling för alla generationer.

Samtala med varandra om hur erat kontaktnät ser ut i församlingen? Har ni relationer till både äldre och yngre? Eller har ni mestadels relationer till människor i samma ålder och livssituation?

Under söndagens gudstjänst var det ungdomsgruppen som hade ansvar för dess innehåll och upplägg. Samtala gärna om gudstjänsten och de vittnesbörd och tilltal som ungdomarna delade.

 

Bön/Övning:

Fundera på om ni som grupp skulle vilja ha ett utbyte med en yngre/äldre grupp. Vad skulle det kunna ge för input till er?

Avsett tid för att be för barn och ungdomar som ni har relation till inom gruppen och gör på samma sätt med äldre människor ni har relationer till. Be att dessa ska få uppleva Guds närvaro!

Be för församlingens arbete med barn och unga. En viktig grund läggs för framtida lärjungaskap och beslut just i dessa åldrar, be att de ska få lära känna Jesus.