Husgruppsmaterial utifrån predikan den 7 mars 2021.

Läs: Markusevangeliet 10:13-16, Luk 4:16.

Ellen Hemströms predikan handlade om att ge vidare Jesus Kristus, speciellt till nästa generation.

Jesus sa åt sina lärjungar – som ville köra iväg barnen – att låta barnen komma till honom. På samma sätt har vi som församling i uppgift att uppmuntra barn och unga att komma till Jesus. Vi ska öppna väg, bjuda in och göra det enkelt för de unga i församlingen att närma sig Jesus. Vi ska dock inte förvänta oss att nästa generation följer exakt i våra fotspår. De kommer att få möta och uppleva Jesus på sina egna sätt.

Församlingen är en viktig växtplats för tron. Den är ett komplement till familjerelationerna, där tron har sin främsta växtplats. I våra gemensamma möten där vi läser Guds ord, sjunger lovsång, samtalar och ber, växer vi alla i tro. Våra andliga vanor bidrar till en bra formande miljö för nästa generation.

Det krävs en gemenskap av människor för att forma lärjungar. Unga människor behöver olika goda förebilder att spegla sig i och formas utifrån. Låt oss var och en ta vara på det vi själva fått av Jesus och ge det vidare till nästa generation.

Frågor:
– Har du erfarenhet av att någon annan i församlingen banat vägen för dig i din tro? Vad har det betytt för dig?
– Vilken roll eller vilket uppdrag tror du att du har i att bana en väg för nästa generation?
– I vilka situationer tror du att du kan ge vidare vittnesbördet om Jesus Kristus till församlingens barn och unga?
– Hur kan vi vara lärjungar som bereder en plats för barnen och ungdomarna?

Övning:
Du är viktig, och har en roll i att ge Jesus Kristus vidare till nästa generation. Fråga Gud för vem eller vilka i din närhet du kan vara en förebild genom sättet du lever ett kristet liv, så att de kan följa dina fotspår. Skriv ner namnen på den eller de personerna, be om Guds ledning och tajmning och hör sedan av dig till den du tänkt på. Var frimodig!