Husgruppsmaterial utifrån predikan den 1 mars 2020.

Ur vårt visionsdokument:
Vi vill ge vidare till alla generationer
Vi vill vara en församling där människor från alla generationer ska finna en plats, lära känna Jesus och tränas i lärjungaskap. Vi vill vara en församling där alla är inbjudna att vara med och bidra till församlingens växt och fördjupning på olika sätt och med olika uttrycksformer.

 Läs 2 Tim 1:1-5

Paulus inleder sitt brev med att skriva ”mitt älskade barn”. Det är starka band som blivit mellan honom och Timoteus. De har en far/son-relation med varandra. Det är inte sensationellt att det utvecklas så starka band över generationsgränserna i Guds församling. Det finns andliga mödrar och fäder till de unga, nykristna och till ledarna. Det är en resurs och tillgång att det i samma församling finns unga och äldre som delar tron på Jesus Kristus. Paulus är en förebedjare för Timoteus. Han tänker, följer och vakar över honom i bön. Timoteus har gråtit inför Paulus. Tårarna pekar på att Timoteus har delat djupa saker med Paulus. Tårarna har fört dem samman. Paulus gläds över att Timoteus varit så öppen. För båda har Timoteus tårar betytt mycket. Paulus är övertygad att det finns en uppriktig tro hos Timoteus för att hans mor och mormor har en sådan tro. Om man vuxit upp i ett sammanhang med äldre är sannolikheten stor att det också präglar och formar en.

Vår ordförande Henrik Enell har myntat uttrycket ”bredden är vår spets”. En annan ordförande, Lars Augustsson, har sagt ”från vaggan till graven”. Båda dessa uttryck stryker under det vi säger i vår vision. Utifrån den vision vi satt tror jag inte att Filadelfiakyrkan kommer bli världens häftigaste församling. Det kommer att finns mer attraktiva och trendiga församlingar än vår. Utifrån den vision vi satt tror jag heller inte att någon kan räkna med att det kommer att bli som förr. Vi är på väg framåt. Uttryckssätt, mötesformer, musikstil kommer att förändras. Det får vi räkna med, och vi får leva med hänsyn och respekt för varandra. Men vi har varandra. Filadelfia betyder syskonkärlek. Om vi ser varandra som gåvor,  kan vi tillsammans känna att församlingen är vårt hem och vår familj.

Frågor:

– Vilka reflektioner gör du utifrån Paulus inledning i 2 Timoteusbrevet?
– Vilken betydelse anser du att det har att församlingen består av olika åldrar? Vad är styrkan och vad är utmaningen.
– Nämn någon äldre person som betytt mycket för dig och varför. Nämn någon yngre som du tror att du betytt något för.
– Har du en person som du skulle vilja säga är som din andliga mor/far? Är du andlig mor/far åt någon?
– Har du en förebedjare? Är du en förebedjare? Skulle du vilja ha en förebedjare? Skulle du vilja vara en förebedjare?

Övning:

Fundera ut en person eller personer som ni som husgrupp skulle kunna tänka er att vara förebedjare för. Ta kontakt med denne och berätta om er önskan. Varje gång ni sedan möts så ber ni för personen/personerna.