Husgruppsmaterial utifrån predikan den 24 februari 2019

I visionstexten står det:

Vi ser Örebro som vårt närmaste missionsfält. Vi är också en del av en global gemenskap och vill sända ut missionsarbetare som utbreder Guds rike i andra länder, och ta emot de som kommer till oss från andra delar av världen. Vi vill vara en integrerande och inkluderande gemenskap, en församling som arbetar för att människor från olika kulturer ska få möta och lära känna Jesus.

Mikael Tellbe predikade utifrån Uppenbarelsebokens vision om hur Gud som skapare och befriare genom det slaktade lammet gör anspråk på ”alla folk och stammar och länder och språk”. Gud söker folkens tillbedjan. Guds stora vision handlar om alla folk och hela världen!

Läs: Upp 5:9–12; 7:9–12; 14:6–7; 15:2–4.

Frågor:

Vad är dina tankar utifrån predikan? Vad innebär Bibelns stora missionsvision för oss som församling?

”Vi ser Örebro som vårt närmaste missionsfält.” Dela med varandra om vad detta kan innebära och ha för betydelse för den situation som var och en står i till vardags.

Dela erfarenheter med varandra om kontakter med flyktingar och nysvenskar. Hur tar vi bäst vara på den nya situation vi har i Sverige? Hur kan vi som församling vara ”en integrerande och inkluderande gemenskap”?

Bön/Övning:

Skriv upp hur många länder och folkslag som ni har kontakt med genom släktingar, vänner, grannar, kollegor och andra kontakter. Be för alla dessa människor.

Be för varandra med utgångspunkt från visionstexten: ”Vi ser Örebro som vårt närmaste missionsfält.”

Be för församlingens arbete med ”Lässtugan”.

Be för församlingens missionärer.