Husgruppsmaterial utifrån predikan den 28 mars 2021.

Läs Upp 7:9-10

Här i kapitel 7 finns en mäktig beskrivning av ett folk som står inför Guds tron och lammet. Folket är de som kommer ur det stora lidandet (v. 13). Det är ett enhetligt folk men ändå är det ett folk av alla folk och stammar och länder och språk. De har egentligen inget gemensamt, men ändå har de allt gemensamt. De är martyrer som fått lida för sin kristna tro, men som nu är fria och befriade och gläds över sin tillvaro nära Guds tron.

I den så kallade missionsbefallningen säger Jesus till sina lärjungar att de ska gå ut och göra alla folk till lärjungar (Matt 28:18). Inte sitt eget folk eller några folk utan alla folk. Mission i andra länder har alltid varit en viktig grundbult för en kristen församling. Samtidigt kan vi idag också här i Sverige öppna våra kyrkor för människor som tillhör andra folk, stammar, länder och språk. Det finns många sådana människor som kommer till oss, till vårt land. Vi ska dela evangeliet med dessa. Paulus skriver om församlingen ”Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus” (Gal 3:28)

Frågor:
– Vad är din spontana känsla när du läser om alla folk och stammar och länder och språk i Uppenbarelseboken? Finns det en samhörighet? Har vi alla på något sätt fått lida för vår tro?
–  Har vi som kristenhet lyckats väl med att uppdraget att nå ut till alla folk? Vad är bra och vad behöver bli bättre?
– Dela erfarenheter med varandra om kontakter med flyktingar och nysvenskar. Hur tar vi bäst vara på den nya situation vi har i Sverige? Hur kan vi som församling vara ”en integrerande och inkluderande gemenskap”?

Övning:
Gå in på Open Doors hemsida open-doors.se. Klicka på fliken Resurser och ladda ner bönekalendern där. Här finns många olika böneämnen att bedja för när det gäller folkslagen i världen.