Husgruppsmaterial utifrån predikan den 23 februari 2020.

Citat ur vårt visionsdokument:
Vi vill ge vidare till alla folk
Vi ser Örebro som vårt närmaste missionsfält. Vi är också en del av en global gemenskap och vill sända ut missionsarbetare som utbreder Guds rike i andra länder, och ta emot dem som kommer till oss från andra delar av världen. Vi vill vara en integrerande och inkluderande gemenskap, en församling som arbetar för att människor från olika kulturer ska få möta och lära känna Jesus.”

Läs Matteus 28:19-20

Hur har vi lyckats med uppdraget från Jesus? Hur ser det ut idag? Av världens just nu levande befolkning på 7,67 miljarder, är det 41 % eller 3,1 miljarder som är utom församlingens räckhåll. Den gruppen ökar med 900 000 personer per dag. 33 % eller 2,53 miljarder räknas som kristna i någon form. 700 miljoner kristna räknas som evangeliskt kristna. Vi har en hel del kvar att göra!

85,7 % av dem som är utom församlingens räckhåll bor i det som brukar kallas för 10/40 fönstret, ett bälte som sträcker sig från Nordafrika genom Mellanöstern till Indien och ännu längre bort i Asien. Detta är en stor utmaning. Det kostar mycket att skicka missionärer dit. Befolkningsökningen är mycket stor och de onådda blir allt fler. Vad kan man göra?

Vi behöver förstå att alla behöver vara involverade i uppdraget, inte bara några utsända missionärer. Man kan vara missionär och aktiv där man är. På t.ex. sitt arbete kan man se sig som missionär och göra i alla fall tre saker. 1) Be för en eller ett par arbetskamrater en kort stund varje dag. 2) Be om ett tillfälle till att uppmuntra personen/personerna du bett för. Det kan öppna upp för djupare samtal senare. 3) Hitta en annan troende på din arbetsplats och börja be tillsammans och stödja varandra.

Frågor:
 – Vad tycker du är viktigt i vår vision när det gäller att ge vidare till alla folk? Vad lever vi upp till och vad behöver stärkas?
– Hur bra lyckades lärjungarna förvalta missionsbefallningen? Hur lyckas vi i vår tid? Vad är bra och vad är mindre bra?
– Vad innebär det att Jesus är med oss alla dagar i missionsbefallningen? Vad är det han gör och vad är det vi gör?
– Hur ser du på en missionär? Måste man resa utomlands, eller kan alla vara missionärer på sitt sätt och i sitt sammanhang?

Övning
Bestäm som husgrupp någon/några personer som inte är kristna som ni vill be för. Be om tillfälle att uppmuntra personen. Kanske ni vill uppmuntra med att ge en gåva eller säga att ni ber för honom/henne. Var öppen för vad Herren gör i detta och be om ledning för fortsättningen.