Husgruppsmaterial utifrån predikan den 10 februari 2019

Guds Ord är ingen död text som samlats mellan två pärmar som ett minne av något som varit, utan det är Guds levande Ord, som vill tala till oss idag och som ger riktning för våra liv.

I visionstexten står det:

I Guds Ord finns vägledning, tröst, uppmuntran och riktlinjer för oss att lära känna Gud och leva i efterföljelse. Genom att läsa Bibeln, lyssna till Guds tilltal och förkunna evangeliet vill vi vara delaktiga i Guds verk i världen.

Bibeltexter

Läs Heb 4:12, Jes 55:10–11, Joh 1:1–4

Frågor

Hur läser du oftast Bibeln? En vers här och där, bok för bok, ett kapitel flera gånger?
Hur upplever du läsningen? Uppmuntrande, svår, lärorik?
Försök sätta ord på era känslor och tankar kring att läsa Bibeln.

Hur ser betoningen på Guds Ord ut i Filadelfia idag? Hur tycker ni att församlingen ger vidare Guds Ord som det ser ut idag?

Vad längtar ni att se mer av när det gäller att ge vidare Guds Ord? Hur kan det utvecklas, förmeras och fördjupas? I ditt liv, husgruppens liv och församlingens liv.

Övning

Se pdf om Lectio Divina här: Lectio Divina, enskild och i grupp. Lectio Divina är en metod till hjälp för bibelläsning både enskilt och i grupp. Metoden syftar till att hjälpa läsaren att läsa bibelordet som ett Guds Ord, talat till dig och mig. Det handlar inte om att läsa längst och mest utan att låta ordet landa i mitt liv.

Om ni gör Lectio Divina i grupp så utse en i gruppen som leder genom de olika stegen så kan de andra fullt ut ägna sig åt bibelläsningen.

Förslag på texter: Se bibeltexterna ovan.

Avslutning
Avsluta gärna er samling med att titta på detta klipp: https://www.youtube.com/watch?v=_l90yCHYnCI