Husgruppsmaterial utifrån predikan den 14 februari 2021.

I julas bestämde jag mig för att under fyra veckor söka Guds ord och vila. Det var som att Gud knackade på mitt hjärta och sade ”Nu Ellen är det tid för dig att söka mig och mitt ord”. Jag kom över en bibelläsningsplan som bygger på att man läser långa partier i Bibeln varje dag. Genom min bibel-app har jag lyssnat på Bibeln när jag gjort andra saker. Berättelserna har fångat mig med en Gudsnärvaro. En förnyad kärlek till Jesus. En glädje, som vällt upp djupt inne i det innersta av mitt liv. Det händer något när vi läser Guds ord. Ibland när man läser Bibeln förstår man inte allt och man kanske inte alltid kommer ihåg allt man läst. Men ändå kan man känna, när man slår ihop sin Bibel, att något har hänt. En god eftersmak dröjer sig kvar.

Läs Johannes evangelium 7:28-46

Hä ska några fariséer och överstepräster gripa Jesus, men när de hör honom undervisa, kommer de av sig. Männen som skulle gripa Jesus blev själva gripna, av orden som kom ur Jesu mun.

Petrus säger ”Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord” (Joh 6:68). Jesus är Gud som blev människa. Därför finns det kraft i det Jesus säger. Därför blir folk både träffade, tröstade och trosfyllda när de lyssnar till Jesus. När vi läser Bibeln, lyssnar vi till orden som utgår från Gud, orden som Jesus talar. När vi läser Bibeln, så är det ytterst ett möte med Jesus själv. Det sker något i oss när Gud talar. Den erfarenheten är alldeles för bra för att vi skulle behålla den för oss själva. Detta vill vi ge vidare.

Det finns en hunger efter att få ta del av Guds Ord. Inte bara i andra länder, utan runtomkring oss. Det finns en törst och en längtan att få höra något från Gud. Guds ord är fantastiskt, den upptäckten ska vi inte hålla för oss själva!

Frågor
– Är Bibeln en svår eller enkel bok att läsa? Upplever du att Gud talar genom sitt ord, hur i så fall?
– Har du känt en längtan och hunger efter mer av Guds ord i ditt liv? Hur har du mättat det behovet?
– Vilket bibelord eller vilken bibelbok har betytt mycket för dig? På vilket sätt har det påverkat ditt liv?
– Vad var det i Jesu undervisning som gjorde att man inte kunde gripa honom? Varför blev man själv gripna av ordet?

Övning
Alt 1: Hjälp varandra i husgruppen att komma igång med den egna bibelläsningen. Utmana varandra. Det finns många bibelläsningsplaner att ladda ner!
Alt 2: Gå in på Goda Nyheters hemsida – godanyheter.org – och fliken ”stötta oss”. Här finns olika sätt där ni som husgrupp kan få vara med att sprida Guds ord.