Husgruppsmaterial utifrån predikan den 9 februari 2020.

Vi predikar från församlingens vision under sju söndagar. Idag är det avsnitt 2 som lyder så här:

Ge vidare Guds Ord.
I Guds Ord finns vägledning, tröst, uppmuntran och riktlinjer för oss att lära känna Gud och leva i efterföljelse. Genom att läsa Bibeln, lyssna till Guds tilltal och förkunna evangeliet vill vi vara delaktiga i Guds verk i världen.

I Hebreerbrevet 4:12 läser vi: Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. 

Guds ord är levande och verksamt. Bibeln är ingen tung, svår och död bok. Det är Guds ord. Det är levande och det verkar. Det gör någonting med läsaren. Vårt land har sedan 1850-talet gått från att vara mycket fattigt till att bli rikt. En stor förklaring till detta är att ”läsarna” kom till tro på Jesus och fick förvandlade liv när väckelsen drog fram. Det drog med sig en hel nation.

I Bibeln kan vi få direkta och specifika tilltal till oss från Gud. Han talar genom sitt ord. Bibeln är också sådd. Det kan gro något inom oss en tid som växer till och blir fast. Bibeln ger oss en stabil grund där vi kan bygga våra liv. Tron är inte bara en förhoppning och känsla utan något som är dokumenterat och stabilt.

Bibelns budskap eller dess kärna – evangeliet om Jesus Kristus -– är det inte tänkt att vi ska behålla för oss själva. Det ska förkunnas i vår omgivning. Det är en stor glädje när man får samtala med människor som längtar efter att få möta Gud. Det kan ta emot, men när hans vilja får råda i mitt liv då finner jag livet. 

Frågor:
 – Vilka bibelord har betytt mycket för dig? Har du fått något bibelord till dig i en specifik situation som varit viktigt?
– Vilket förhållande har du till Bibeln och din egen bibelläsning?
– Har vi för lite utav ”läsare” idag i Filadelfia? Hur kan ett ökat sug eller hunger efter Guds ord komma över oss? Hur bör vi som församling gemensamt läsa Guds ord?

Berätta om en händelse när du fått sprida Guds ord till någon som varit intresserad av den kristna tron. Hur upplevde du det?

Övning

Skriv ner tre bibelord vardera på lappar som ni sedan lägger i en korg. Sitt i tystnad eller med någon svag musik och läs upp dessa bibelord i lugn och ro. När ett bibelord lästs, ta tid att begrunda det och se om det kan vara tilltal från Herren till någon eller några.