Husgruppsmaterial utifrån predikan den 3 februari 2019

I visionstexten står det:

Guds kärlek är grunden för våra liv. Därför vill vi vara en församling som kännetecknas av ett kärleksfullt liv. Här ska alla känna att man har en plats, oavsett var man kommer ifrån eller vilken bakgrund man har. Vi vill på ett konkret sätt ge vidare Guds kärlek, både i ord och handling.

I predikan talade Ellen om att orden ”Jesus älskar dig” ibland kan vara svåra att ta till sig. Trots att vi hört orden många gånger så kanske de inte riktigt landat som en sanning som får konsekvenser för våra liv.

Guds kärlek behöver upplevas, den behöver bli till en erfarenhet i våra liv, snarare än något vi läser eller lyssnar oss till.

Håller ni med om uppfattningen att det ibland kan vara svårt att ta till sig budskapet om att Jesus älskar dig? Vad kan du se för anledningar till det i ditt eget liv?

Övning:

För att få syn på erfarenheten av Guds kärlek, så kan följande övning vara till hjälp:

Sitt tysta en stund och fundera var och en över hur Gud handlat kärleksfullt mot dig genom ditt liv.

Ibland kan det ta tid att få syn på Guds kärlek när vi tittar bakåt i tiden, särskilt om du ser tillbaka på ett tufft och kämpigt liv. Då kan det krävas mer tid än vad som ryms under en husgruppsgång. Men påbörja den processen tillsammans! Dela gärna situationer, händelser, skeenden, personer etc. som ni påminns om, där Gud visat sin kärlek.

 

I Bibeln kan vi upprepade gånger läsa om hur kärleksrelationen mellan Gud och människa leder till att personen i fråga också börjar älska människor omkring sig. Läs uppmaningen i 1 Joh 4:20-21.

Finns det någon person i din närhet som du vet behöver uppleva Guds kärlek? Hur och på vilket sätt skulle du kunna vara med och förmedla Guds kärlek till den människan?

Hur bygger vi en gemenskap där alla känner att de har en plats, oavsett var man kommer ifrån eller vilken bakgrund man har? Ge exempel och fundera på vad det innebär för eventuella förändringar i ditt eget liv eller i gruppens liv?